Fagernesvegen 220
8664 MOSJØEN

Fagernesvegen 220, 8664 MOSJØEN er ei adresse i Vefsn.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fagernesvegen 220, 8664 MOSJØEN:

  • Postnummer: 8664 MOSJØEN
  • Gards-/bruksnummer: 178 / 13 i 1824 Vefsn
  • Grunnkrins: 104 ØVRE DREVJA
  • Valkrins: 2 DREVJA
  • Kyrkjesogn: 10030702 Drevja
  • Tettstad:

Fagernesvegen

Fagernesvegen er ein veg i Vefsn kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 234.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fagernesvegen 2 8664 MOSJØEN 66.0275, 13.3157 177 / 11
Fagernesvegen 6 8664 MOSJØEN 66.0278, 13.3158 177 / 19
Fagernesvegen 59 8664 MOSJØEN 66.0298, 13.3258 177 / 12
Fagernesvegen 105 8664 MOSJØEN 66.0323, 13.3320 177 / 3
Fagernesvegen 114 8664 MOSJØEN 66.0333, 13.3320 178 / 2
Fagernesvegen 147 8664 MOSJØEN 66.0382, 13.3427 178 / 4
Fagernesvegen 150 8664 MOSJØEN 66.0385, 13.3302 178 / 3
Fagernesvegen 160 8664 MOSJØEN 66.0392, 13.3352 178 / 6
Fagernesvegen 220 8664 MOSJØEN 66.0401, 13.3454 178 / 13
Fagernesvegen 222 8664 MOSJØEN 66.0404, 13.3455 178 / 12
Fagernesvegen 224 8664 MOSJØEN 66.0406, 13.3456 178 / 5
Fagernesvegen 226 8664 MOSJØEN 66.0407, 13.3460 178 / 5
Fagernesvegen 230 8664 MOSJØEN 66.0405, 13.3516 178 / 5
Fagernesvegen 232 8664 MOSJØEN 66.0417, 13.3484 178 / 5
Fagernesvegen 234 8664 MOSJØEN 66.0419, 13.3437 178 / 14

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken