0
8664 MOSJØEN

0, 8664 MOSJØEN er ei adresse i Vefsn.

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 8664 MOSJØEN:

  • Postnummer: 8664 MOSJØEN
  • Gards-/bruksnummer: 181 / 4 i 1824 Vefsn
  • Grunnkrins: 104 ØVRE DREVJA
  • Valkrins: 2 DREVJA
  • Kyrkjesogn: 10030702 Drevja
  • Tettstad:

er i Vefsn kommune med 232 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 8656 MOSJØEN 65.8370, 13.1938 103 / 1143
0 8658 MOSJØEN 65.7539, 13.2401 19 / 6
0 8658 MOSJØEN 65.7645, 13.3053 97 / 1
0 8658 MOSJØEN 65.8315, 13.2388 106 / 27
0 8658 MOSJØEN 65.7048, 13.2931 94 / 18
0 8658 MOSJØEN 65.7096, 13.2953 94 / 23
0 8658 MOSJØEN 65.7411, 13.2278 23 / 6
0 8658 MOSJØEN 65.7195, 13.2924 94 / 1
0 8658 MOSJØEN 65.7349, 13.2210 23 / 7
0 8658 MOSJØEN 65.7303, 13.2172 23 / 8
0 8658 MOSJØEN 65.7366, 13.2218 23 / 10
0 8658 MOSJØEN 65.8071, 13.2946 108 / 32
0 8658 MOSJØEN 65.6310, 13.1562 26 / 6
0 8658 MOSJØEN 65.5796, 13.1592 29 / 4
0 8658 MOSJØEN 65.8090, 13.2691 103 / 5
0 8658 MOSJØEN 65.5321, 13.1865 30 / 1
0 8658 MOSJØEN 65.6399, 13.1159 31 / 1
0 8658 MOSJØEN 65.7096, 13.2723 33 / 8
0 8658 MOSJØEN 65.5922, 13.1607 29 / 9
0 8658 MOSJØEN 65.8232, 13.1833 15 / 1
0 8658 MOSJØEN 65.8597, 13.3740 112 / 2
0 8658 MOSJØEN 65.8323, 13.2479 106 / 51
0 8658 MOSJØEN 65.7273, 13.2815 94 / 8
0 8658 MOSJØEN 65.7377, 13.2237 23 / 7
0 8658 MOSJØEN 65.7038, 13.2942 94 / 14
0 8658 MOSJØEN 65.7042, 13.2941 94 / 16
0 8658 MOSJØEN 65.7634, 13.3039 97 / 1
0 8658 MOSJØEN 65.7634, 13.3165 97 / 3
0 8658 MOSJØEN 65.7963, 13.2846 99 / 2
0 8658 MOSJØEN 65.7780, 13.2224 18 / 22
0 8658 MOSJØEN 65.8260, 13.2062 15 / 15
0 8658 MOSJØEN 65.6052, 13.0922 31 / 1
0 8658 MOSJØEN 65.8127, 13.2817 100 / 2
0 8658 MOSJØEN 65.7052, 13.3009 94 / 21
0 8658 MOSJØEN 65.7941, 13.2411 101 / 19
0 8658 MOSJØEN 65.8147, 13.2794 100 / 2
0 8658 MOSJØEN 65.7308, 13.3068 93 / 2
0 8658 MOSJØEN 65.7817, 13.1421 17 / 3
0 8658 MOSJØEN 65.7032, 13.2882 94 / 22
0 8659 MOSJØEN 65.8977, 13.3082 127 / 2
0 8659 MOSJØEN 65.8918, 13.4474 129 / 17
0 8659 MOSJØEN 65.8419, 13.5252 134 / 6
0 8659 MOSJØEN 65.8664, 13.2707 116 / 3
0 8659 MOSJØEN 65.8232, 13.6930 84 / 1
0 8659 MOSJØEN 65.8136, 13.5161 85 / 3
0 8659 MOSJØEN 65.7746, 13.4693 85 / 2
0 8659 MOSJØEN 65.8571, 13.2252 105 / 172
0 8663 MOSJØEN 65.8575, 13.1969 105 / 247
0 8664 MOSJØEN 65.9758, 13.2170 189 / 51
0 8664 MOSJØEN 65.9421, 13.4025 157 / 31
0 8664 MOSJØEN 65.9196, 13.1518 199 / 5
0 8664 MOSJØEN 65.9756, 13.3799 163 / 1
0 8664 MOSJØEN 65.9305, 13.1320 198 / 46
0 8664 MOSJØEN 65.9615, 12.9621 3 / 33
0 8664 MOSJØEN 65.9612, 12.9603 3 / 32
0 8664 MOSJØEN 65.9057, 13.3122 145 / 51
0 8664 MOSJØEN 65.9693, 12.9410 3 / 1
0 8664 MOSJØEN 65.9180, 13.2698 151 / 16
0 8664 MOSJØEN 65.9558, 12.9694 3 / 18
0 8664 MOSJØEN 65.9656, 12.9492 3 / 1
0 8664 MOSJØEN 65.9699, 12.9384 3 / 1
0 8664 MOSJØEN 65.9648, 12.9555 3 / 1
0 8664 MOSJØEN 65.9685, 12.9421 3 / 1
0 8664 MOSJØEN 65.8946, 13.2275 201 / 3
0 8664 MOSJØEN 65.9544, 12.9701 3 / 4
0 8664 MOSJØEN 65.8901, 13.2015 201 / 6
0 8664 MOSJØEN 65.9559, 12.9700 3 / 5
0 8664 MOSJØEN 65.9569, 12.9669 3 / 6
0 8664 MOSJØEN 65.9547, 12.9717 3 / 7
0 8664 MOSJØEN 65.9483, 12.9849 3 / 9
0 8664 MOSJØEN 65.9528, 12.9771 3 / 11
0 8664 MOSJØEN 65.9524, 12.9807 3 / 13
0 8664 MOSJØEN 65.9568, 12.9684 3 / 10
0 8664 MOSJØEN 65.9521, 12.9778 3 / 15
0 8664 MOSJØEN 65.9523, 12.9787 3 / 12
0 8664 MOSJØEN 65.9512, 12.9857 3 / 8
0 8664 MOSJØEN 65.9556, 12.9698 3 / 17
0 8664 MOSJØEN 65.9552, 12.9702 3 / 19
0 8664 MOSJØEN 65.9616, 12.9609 3 / 20
0 8664 MOSJØEN 65.9553, 12.9700 3 / 22
0 8664 MOSJØEN 65.9487, 12.9855 3 / 23
0 8664 MOSJØEN 65.9608, 12.9629 3 / 25
0 8664 MOSJØEN 65.9559, 12.9692 3 / 26
0 8664 MOSJØEN 65.9656, 12.9537 3 / 27
0 8664 MOSJØEN 65.9659, 12.9511 3 / 28
0 8664 MOSJØEN 65.9339, 13.4085 141 / 5
0 8664 MOSJØEN 65.9655, 12.9451 3 / 30
0 8664 MOSJØEN 65.9292, 13.1330 198 / 10
0 8664 MOSJØEN 66.0333, 13.3116 181 / 4
0 8664 MOSJØEN 65.9653, 12.9572 3 / 29
0 8664 MOSJØEN 65.9488, 12.9866 3 / 21
0 8664 MOSJØEN 65.9942, 13.2555 183 / 1
0 8664 MOSJØEN 65.9608, 12.9622 3 / 38
0 8664 MOSJØEN 65.9606, 12.9591 3 / 39
0 8664 MOSJØEN 65.8805, 13.1991 119 / 18
0 8664 MOSJØEN 65.9675, 12.9455 3 / 31
0 8664 MOSJØEN 65.8744, 13.1691 118 / 13
0 8664 MOSJØEN 65.9611, 12.9627 3 / 35
0 8664 MOSJØEN 65.9610, 12.9622 3 / 36
0 8664 MOSJØEN 65.9571, 12.9657 3 / 37
0 8664 MOSJØEN 65.9070, 13.1747 201 / 49
0 8666 MOSJØEN 65.9676, 12.8588 263 / 41
0 8666 MOSJØEN 65.8870, 12.6446 257 / 7
0 8666 MOSJØEN 65.9657, 12.8443 263 / 45
0 8666 MOSJØEN 65.8927, 13.1217 14 / 31
0 8666 MOSJØEN 65.9680, 12.8604 263 / 42
0 8666 MOSJØEN 65.8929, 13.1221 14 / 32
0 8666 MOSJØEN 65.9690, 12.8603 263 / 43
0 8666 MOSJØEN 65.7479, 12.8896 13 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8882, 12.6448 257 / 6
0 8666 MOSJØEN 65.9613, 12.8152 262 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8396, 12.6064 254 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8454, 12.6109 254 / 2
0 8666 MOSJØEN 65.8129, 12.6690 243 / 2
0 8666 MOSJØEN 65.7988, 12.6767 243 / 3
0 8666 MOSJØEN 65.7739, 12.7119 244 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8003, 12.6917 244 / 3
0 8666 MOSJØEN 65.8055, 12.7289 245 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8068, 12.7200 245 / 3
0 8666 MOSJØEN 65.9712, 12.8530 263 / 6
0 8666 MOSJØEN 65.9720, 12.8558 263 / 34
0 8666 MOSJØEN 65.9719, 12.8564 263 / 35
0 8666 MOSJØEN 65.8474, 12.6111 255 / 7
0 8666 MOSJØEN 65.9659, 12.8437 263 / 36
0 8666 MOSJØEN 65.8396, 12.6070 254 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8491, 12.6274 255 / 6
0 8666 MOSJØEN 65.8464, 12.6104 255 / 2
0 8666 MOSJØEN 65.8504, 12.6272 255 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8483, 12.6283 255 / 9
0 8666 MOSJØEN 65.8602, 12.6474 256 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8712, 12.6359 257 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8878, 12.6441 257 / 3
0 8666 MOSJØEN 65.8727, 12.6363 257 / 4
0 8666 MOSJØEN 65.8874, 12.6452 257 / 3
0 8666 MOSJØEN 65.9564, 12.8713 1 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.9527, 12.8990 2 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.9539, 12.9023 2 / 2
0 8666 MOSJØEN 65.9513, 12.9047 2 / 4
0 8666 MOSJØEN 65.9704, 12.8549 263 / 44
0 8666 MOSJØEN 65.9506, 12.9056 2 / 6
0 8666 MOSJØEN 65.9294, 12.7129 258 / 15
0 8666 MOSJØEN 65.8074, 12.6708 243 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8015, 12.6918 244 / 3
0 8666 MOSJØEN 65.9726, 12.8626 263 / 6
0 8666 MOSJØEN 65.9718, 12.8540 263 / 37
0 8666 MOSJØEN 65.9701, 12.8555 263 / 38
0 8666 MOSJØEN 65.9699, 12.8554 263 / 39
0 8666 MOSJØEN 65.9733, 12.8462 263 / 19
0 8666 MOSJØEN 65.9727, 12.8450 263 / 23
0 8666 MOSJØEN 65.9690, 12.8595 263 / 40
0 8666 MOSJØEN 65.9625, 12.8072 262 / 4
0 8666 MOSJØEN 65.9609, 12.8168 262 / 5
0 8666 MOSJØEN 65.9658, 12.8057 262 / 7
0 8666 MOSJØEN 65.9691, 12.8617 263 / 2
0 8666 MOSJØEN 65.9716, 12.8614 263 / 3
0 8666 MOSJØEN 65.9583, 12.8690 263 / 5
0 8666 MOSJØEN 65.8071, 12.7231 245 / 11
0 8666 MOSJØEN 65.9648, 12.8480 263 / 9
0 8666 MOSJØEN 65.9658, 12.8421 263 / 14
0 8666 MOSJØEN 65.9649, 12.8468 263 / 18
0 8666 MOSJØEN 65.9714, 12.8540 263 / 20
0 8666 MOSJØEN 65.9671, 12.8577 263 / 16
0 8666 MOSJØEN 65.9588, 12.8685 263 / 21
0 8666 MOSJØEN 65.9674, 12.8556 263 / 22
0 8666 MOSJØEN 65.9723, 12.8568 263 / 25
0 8666 MOSJØEN 65.8902, 13.0761 14 / 26
0 8666 MOSJØEN 65.9716, 12.8584 263 / 28
0 8666 MOSJØEN 65.9240, 12.9855 8 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.9711, 12.8537 263 / 30
0 8666 MOSJØEN 65.9283, 12.9793 8 / 2
0 8666 MOSJØEN 65.9701, 12.8684 263 / 31
0 8666 MOSJØEN 65.9236, 12.9822 8 / 3
0 8666 MOSJØEN 65.9708, 12.8644 263 / 33
0 8666 MOSJØEN 65.9150, 13.0497 9 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.9195, 13.0442 9 / 2
0 8666 MOSJØEN 65.9172, 13.0490 9 / 3
0 8666 MOSJØEN 65.9178, 13.0487 9 / 4
0 8666 MOSJØEN 65.9197, 13.0427 9 / 6
0 8666 MOSJØEN 65.9635, 12.8150 262 / 6
0 8666 MOSJØEN 65.8872, 13.0981 14 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8880, 13.1004 14 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8870, 13.0962 14 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.9283, 12.9771 8 / 2
0 8666 MOSJØEN 65.8883, 13.1016 14 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8907, 13.0752 14 / 3
0 8666 MOSJØEN 65.8731, 12.6375 257 / 4
0 8666 MOSJØEN 65.8882, 13.1011 14 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8893, 13.0778 14 / 20
0 8666 MOSJØEN 65.8718, 12.6390 257 / 2
0 8666 MOSJØEN 65.8862, 13.0930 14 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.8496, 12.6311 255 / 8
0 8666 MOSJØEN 65.8900, 13.0743 14 / 3
0 8666 MOSJØEN 65.8502, 12.6299 255 / 3
0 8666 MOSJØEN 65.8859, 13.0938 14 / 4
0 8666 MOSJØEN 65.8878, 13.0902 14 / 6
0 8666 MOSJØEN 65.8862, 13.0994 14 / 7
0 8666 MOSJØEN 65.8840, 13.0903 14 / 12
0 8666 MOSJØEN 65.8863, 13.0946 14 / 15
0 8666 MOSJØEN 65.8817, 13.0936 14 / 17
0 8666 MOSJØEN 65.8893, 13.0787 14 / 20
0 8666 MOSJØEN 65.8811, 13.0920 14 / 21
0 8666 MOSJØEN 65.8828, 13.0926 14 / 22
0 8666 MOSJØEN 65.8874, 13.0945 14 / 23
0 8666 MOSJØEN 65.8807, 13.0933 14 / 29
0 8666 MOSJØEN 65.8866, 13.0936 14 / 24
0 8666 MOSJØEN 65.8871, 13.1020 14 / 25
0 8666 MOSJØEN 65.8267, 12.6613 252 / 25
0 8666 MOSJØEN 65.9666, 12.8500 263 / 10
0 8666 MOSJØEN 65.8728, 12.6381 257 / 2
0 8666 MOSJØEN 65.8063, 12.7324 245 / 13
0 8666 MOSJØEN 65.8060, 12.7328 245 / 13
0 8666 MOSJØEN 65.9697, 12.8576 263 / 1
0 8666 MOSJØEN 65.9182, 13.0460 9 / 5
0 8666 MOSJØEN 65.8908, 13.1179 14 / 2
0 8666 MOSJØEN 65.8925, 13.1206 14 / 30
0 8672 ELSFJORD 66.1526, 13.5573 204 / 1
0 8672 ELSFJORD 66.1557, 13.5597 204 / 2
0 8672 ELSFJORD 66.1571, 13.5632 204 / 6
0 8672 ELSFJORD 66.1161, 13.5619 231 / 14
0 8672 ELSFJORD 66.1598, 13.5435 204 / 1
0 8672 ELSFJORD 66.1004, 13.5133 206 / 21
0 8672 ELSFJORD 66.1070, 13.4931 207 / 5
0 8672 ELSFJORD 66.1567, 13.5630 204 / 6
0 8672 ELSFJORD 66.0856, 13.4252 210 / 5
0 8672 ELSFJORD 66.0159, 13.5312 217 / 1
0 8672 ELSFJORD 66.0238, 13.5067 217 / 5
0 8672 ELSFJORD 66.0268, 13.5843 220 / 4
0 8672 ELSFJORD 66.1655, 13.5742 204 / 9
0 8672 ELSFJORD 66.1638, 13.5779 204 / 10
0 8672 ELSFJORD 66.0594, 13.5740 225 / 1
0 8672 ELSFJORD 66.1419, 13.5474 204 / 13
0 8672 ELSFJORD 66.1064, 13.5608 230 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken