Andreas Nilsskogs veg 6
8664 MOSJØEN

Andreas Nilsskogs veg 6, 8664 MOSJØEN er ei adresse i Vefsn.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Andreas Nilsskogs veg 6, 8664 MOSJØEN:

  • Postnummer: 8664 MOSJØEN
  • Gards-/bruksnummer: 189 / 30 i 1824 Vefsn
  • Grunnkrins: 102 STUVLAND
  • Valkrins: 2 DREVJA
  • Kyrkjesogn: 10030702 Drevja
  • Tettstad:

Andreas Nilsskogs veg

Andreas Nilsskogs veg er ein veg i Vefsn kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Andreas Nilsskogs veg 1 8664 MOSJØEN 65.9759, 13.2106 189 / 21
Andreas Nilsskogs veg 2 8664 MOSJØEN 65.9757, 13.2113 189 / 15
Andreas Nilsskogs veg 3 8664 MOSJØEN 65.9757, 13.2102 189 / 22
Andreas Nilsskogs veg 4 8664 MOSJØEN 65.9756, 13.2110 189 / 16
Andreas Nilsskogs veg 5 8664 MOSJØEN 65.9755, 13.2098 189 / 23
Andreas Nilsskogs veg 6 8664 MOSJØEN 65.9754, 13.2106 189 / 30
Andreas Nilsskogs veg 7 8664 MOSJØEN 65.9753, 13.2094 189 / 26
Andreas Nilsskogs veg 8 8664 MOSJØEN 65.9751, 13.2100 189 / 50

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken