Knausen 3
8664 MOSJØEN

Knausen 3, 8664 MOSJØEN er ei adresse i Vefsn.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Knausen 3, 8664 MOSJØEN:

  • Postnummer: 8664 MOSJØEN
  • Gards-/bruksnummer: 186 / 20 i 1824 Vefsn
  • Grunnkrins: 103 FORSMO
  • Valkrins: 2 DREVJA
  • Kyrkjesogn: 10030702 Drevja
  • Tettstad:

Knausen

Knausen er ein veg i Vefsn kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Knausen 3 8664 MOSJØEN 65.9914, 13.2378 186 / 20
Knausen 5 8664 MOSJØEN 65.9912, 13.2386 186 / 21
Knausen 7 8664 MOSJØEN 65.9916, 13.2394 186 / 18
Knausen 9 8664 MOSJØEN 65.9917, 13.2390 186 / 12
Knausen 11 8664 MOSJØEN 65.9920, 13.2393 186 / 13
Knausen 13 8664 MOSJØEN 65.9922, 13.2397 186 / 11
Knausen 15 8664 MOSJØEN 65.9923, 13.2402 186 / 14
Knausen 17 8664 MOSJØEN 65.9925, 13.2407 186 / 16
Knausen 19 8664 MOSJØEN 65.9928, 13.2412 186 / 17

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken