Drevjavegen 922
8664 MOSJØEN

Drevjavegen 922, 8664 MOSJØEN er ei adresse i Vefsn.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Drevjavegen 922, 8664 MOSJØEN:

  • Postnummer: 8664 MOSJØEN
  • Gards-/bruksnummer: 182 / 6 i 1824 Vefsn
  • Grunnkrins: 104 ØVRE DREVJA
  • Valkrins: 2 DREVJA
  • Kyrkjesogn: 10030702 Drevja
  • Tettstad:

Drevjavegen

Drevjavegen er ein veg i Vefsn kommune med 81 ulike adresser.
Husnummer frå 20 til 1185.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Drevjavegen 20 8664 MOSJØEN 65.9514, 13.1509 194 / 68
Drevjavegen 38 8664 MOSJØEN 65.9523, 13.1517 195 / 37
Drevjavegen 41 8664 MOSJØEN 65.9531, 13.1547 195 / 14
Drevjavegen 48 8664 MOSJØEN 65.9527, 13.1510 195 / 26
Drevjavegen 50 8664 MOSJØEN 65.9528, 13.1501 195 / 36
Drevjavegen 65 8664 MOSJØEN 65.9541, 13.1554 195 / 30
Drevjavegen 66 8664 MOSJØEN 65.9541, 13.1540 195 / 9
Drevjavegen 68 8664 MOSJØEN 65.9540, 13.1534 195 / 19
Drevjavegen 70 8664 MOSJØEN 65.9566, 13.1504 195 / 42
Drevjavegen 72 8664 MOSJØEN 65.9559, 13.1482 195 / 20
Drevjavegen 74 8664 MOSJØEN 65.9552, 13.1474 195 / 39
Drevjavegen 80 8664 MOSJØEN 65.9555, 13.1553 195 / 21
Drevjavegen 81 8664 MOSJØEN 65.9551, 13.1559 195 / 28
Drevjavegen 82 8664 MOSJØEN 65.9557, 13.1552 195 / 38
Drevjavegen 83 8664 MOSJØEN 65.9536, 13.1555 195 / 7
Drevjavegen 84 8664 MOSJØEN 65.9562, 13.1553 195 / 27
Drevjavegen 85 8664 MOSJØEN 65.9542, 13.1579 195 / 6
Drevjavegen 86 8664 MOSJØEN 65.9570, 13.1553 195 / 24
Drevjavegen 90 8664 MOSJØEN 65.9577, 13.1571 195 / 40
Drevjavegen 92 8664 MOSJØEN 65.9585, 13.1551 195 / 8
Drevjavegen 106 8664 MOSJØEN 65.9576, 13.1577 195 / 33
Drevjavegen 108 8664 MOSJØEN 65.9575, 13.1590 195 / 22
Drevjavegen 146 8664 MOSJØEN 65.9594, 13.1645 195 / 3
Drevjavegen 162 8664 MOSJØEN 65.9610, 13.1639 195 / 11
Drevjavegen 223 8664 MOSJØEN 65.9645, 13.1728 195 / 41
Drevjavegen 227 8664 MOSJØEN 65.9651, 13.1741 195 / 2
Drevjavegen 256 8664 MOSJØEN 65.9670, 13.1781 195 / 29
Drevjavegen 267 8664 MOSJØEN 65.9630, 13.1869 190 / 4
Drevjavegen 308 8664 MOSJØEN 65.9699, 13.1839 190 / 12
Drevjavegen 316 8664 MOSJØEN 65.9706, 13.1857 190 / 16
Drevjavegen 318 8664 MOSJØEN 65.9712, 13.1873 190 / 34
Drevjavegen 320 8664 MOSJØEN 65.9709, 13.1875 190 / 25
Drevjavegen 332 8664 MOSJØEN 65.9710, 13.1896 190 / 31
Drevjavegen 334 8664 MOSJØEN 65.9712, 13.1904 190 / 13
Drevjavegen 347 8664 MOSJØEN 65.9672, 13.1905 190 / 6
Drevjavegen 349 8664 MOSJØEN 65.9665, 13.1907 190 / 6
Drevjavegen 361 8664 MOSJØEN 65.9672, 13.1981 190 / 5
Drevjavegen 362 8664 MOSJØEN 65.9734, 13.1958 190 / 14
Drevjavegen 363 8664 MOSJØEN 65.9669, 13.1978 190 / 5
Drevjavegen 365 8664 MOSJØEN 65.9663, 13.2016 190 / 42
Drevjavegen 387 8664 MOSJØEN 65.9699, 13.2012 190 / 21
Drevjavegen 430 8664 MOSJØEN 65.9738, 13.2037 189 / 3
Drevjavegen 479 8664 MOSJØEN 65.9766, 13.2139 189 / 91
Drevjavegen 481 8664 MOSJØEN 65.9770, 13.2154 189 / 7
Drevjavegen 483 8664 MOSJØEN 65.9776, 13.2157 189 / 7
Drevjavegen 527 8664 MOSJØEN 65.9787, 13.2264 188 / 2
Drevjavegen 575 8664 MOSJØEN 65.9816, 13.2299 187 / 6
Drevjavegen 577 8664 MOSJØEN 65.9814, 13.2306 187 / 2
Drevjavegen 579 8664 MOSJØEN 65.9816, 13.2289 187 / 4
Drevjavegen 581 8664 MOSJØEN 65.9814, 13.2293 187 / 5
Drevjavegen 615 8664 MOSJØEN 65.9869, 13.2296 186 / 23
Drevjavegen 617 8664 MOSJØEN 65.9873, 13.2294 186 / 4
Drevjavegen 619 8664 MOSJØEN 65.9872, 13.2299 186 / 4
Drevjavegen 631 8664 MOSJØEN 65.9880, 13.2312 186 / 3
Drevjavegen 646 8664 MOSJØEN 65.9905, 13.2315 186 / 22
Drevjavegen 670 8664 MOSJØEN 65.9910, 13.2331 186 / 5
Drevjavegen 672 8664 MOSJØEN 65.9913, 13.2344 186 / 5
Drevjavegen 686 8664 MOSJØEN 65.9925, 13.2373 186 / 9
Drevjavegen 708 8664 MOSJØEN 65.9936, 13.2420 186 / 19
Drevjavegen 710 8664 MOSJØEN 65.9940, 13.2399 186 / 15
Drevjavegen 760 8664 MOSJØEN 65.9974, 13.2495 186 / 6
Drevjavegen 776 8664 MOSJØEN 65.9979, 13.2515 186 / 10
Drevjavegen 788 8664 MOSJØEN 65.9993, 13.2524 186 / 7
Drevjavegen 852 8664 MOSJØEN 66.0033, 13.2565 186 / 8
Drevjavegen 896 8664 MOSJØEN 66.0081, 13.2600 182 / 6
Drevjavegen 920 8664 MOSJØEN 66.0091, 13.2648 182 / 6
Drevjavegen 922 8664 MOSJØEN 66.0092, 13.2643 182 / 6
Drevjavegen 972 8664 MOSJØEN 66.0135, 13.2740 182 / 7
Drevjavegen 974 8664 MOSJØEN 66.0135, 13.2726 182 / 2
Drevjavegen 978 8664 MOSJØEN 66.0156, 13.2707 182 / 9
Drevjavegen 1041 8664 MOSJØEN 66.0167, 13.2841 182 / 4
Drevjavegen 1071 8664 MOSJØEN 66.0182, 13.2870 182 / 8
Drevjavegen 1072 8664 MOSJØEN 66.0183, 13.2845 182 / 10
Drevjavegen 1073 8664 MOSJØEN 66.0185, 13.2887 182 / 3
Drevjavegen 1075 8664 MOSJØEN 66.0185, 13.2893 182 / 11
Drevjavegen 1146 8664 MOSJØEN 66.0231, 13.2973 181 / 11
Drevjavegen 1154 8664 MOSJØEN 66.0263, 13.2988 181 / 1
Drevjavegen 1179 8664 MOSJØEN 66.0260, 13.3021 181 / 12
Drevjavegen 1181 8664 MOSJØEN 66.0267, 13.3032 181 / 3
Drevjavegen 1183 8664 MOSJØEN 66.0275, 13.3045 181 / 10
Drevjavegen 1185 8664 MOSJØEN 66.0287, 13.3015 181 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken