Strømsvegen 3
8664 MOSJØEN

Strømsvegen 3, 8664 MOSJØEN er ei adresse i Vefsn.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strømsvegen 3, 8664 MOSJØEN:

  • Postnummer: 8664 MOSJØEN
  • Gards-/bruksnummer: 190 / 40 i 1824 Vefsn
  • Grunnkrins: 102 STUVLAND
  • Valkrins: 2 DREVJA
  • Kyrkjesogn: 10030702 Drevja
  • Tettstad:

Strømsvegen

Strømsvegen er ein veg i Vefsn kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strømsvegen 3 8664 MOSJØEN 65.9723, 13.1940 190 / 40
Strømsvegen 4 8664 MOSJØEN 65.9718, 13.1916 190 / 36
Strømsvegen 5 8664 MOSJØEN 65.9726, 13.1945 190 / 41
Strømsvegen 7 8664 MOSJØEN 65.9727, 13.1930 190 / 39
Strømsvegen 8 8664 MOSJØEN 65.9721, 13.1914 190 / 37
Strømsvegen 9 8664 MOSJØEN 65.9726, 13.1923 190 / 38

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken