Odlandsvegen 120
4360 VARHAUG

Odlandsvegen 120, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Odlandsvegen 120, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 57 / 9 i 1119
  • Grunnkrins: 309 HUSVEGG/ODLAND
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad:

Odlandsvegen

Odlandsvegen er ein veg i Hå kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 124.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Odlandsvegen 4 4360 VARHAUG 58.6004, 5.6465 55 / 23
Odlandsvegen 10 4360 VARHAUG 58.5971, 5.6423 55 / 6
Odlandsvegen 20 4360 VARHAUG 58.5971, 5.6451 55 / 15
Odlandsvegen 35 4360 VARHAUG 58.5968, 5.6479 55 / 6
Odlandsvegen 81 4360 VARHAUG 58.5968, 5.6548 57 / 2
Odlandsvegen 83 4360 VARHAUG 58.5965, 5.6550 57 / 2
Odlandsvegen 110 4360 VARHAUG 58.5983, 5.6592 57 / 12
Odlandsvegen 111 4360 VARHAUG 58.5976, 5.6595 57 / 10
Odlandsvegen 112 4360 VARHAUG 58.5980, 5.6595 57 / 12
Odlandsvegen 113 4360 VARHAUG 58.5973, 5.6596 57 / 10
Odlandsvegen 114 4360 VARHAUG 58.5980, 5.6599 57 / 12
Odlandsvegen 116 4360 VARHAUG 58.5984, 5.6585 57 / 14
Odlandsvegen 118 4360 VARHAUG 58.5984, 5.6585 57 / 14
Odlandsvegen 120 4360 VARHAUG 58.5982, 5.6571 57 / 9
Odlandsvegen 122 4360 VARHAUG 58.5982, 5.6565 57 / 9
Odlandsvegen 124 4360 VARHAUG 58.5983, 5.6565 57 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken