Buevegen 196
4360 VARHAUG

Buevegen 196, 4360 VARHAUG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Buevegen 196, 4360 VARHAUG:

  • Postnummer: 4360 VARHAUG
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 4 i 1119
  • Grunnkrins: 308 AUESTAD
  • Valkrins: 4 VARHAUG
  • Kyrkjesogn: 6030703 Varhaug
  • Tettstad:

Buevegen

Buevegen er ein veg i Hå kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 893.

Adressene i Buevegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Buevegen 2 4360 VARHAUG 58.6149, 5.6484 54 / 63
Buevegen 3 4360 VARHAUG 58.6147, 5.6509 54 / 58
Buevegen 4 4360 VARHAUG 58.6148, 5.6488 54 / 64
Buevegen 12 4360 VARHAUG 58.6156, 5.6547 53 / 51
Buevegen 121 4360 VARHAUG 58.6162, 5.6675 53 / 1
Buevegen 151 4360 VARHAUG 58.6197, 5.6711 52 / 12
Buevegen 196 4360 VARHAUG 58.6229, 5.6744 52 / 4
Buevegen 200 4360 VARHAUG 58.6235, 5.6755 52 / 16
Buevegen 202 4360 VARHAUG 58.6242, 5.6754 52 / 3
Buevegen 204 4360 VARHAUG 58.6245, 5.6750 52 / 3
Buevegen 250 4360 VARHAUG 58.6248, 5.6844 52 / 14
Buevegen 301 4360 VARHAUG 58.6256, 5.6921 45 / 40
Buevegen 381 4360 VARHAUG 58.6262, 5.7064 45 / 20
Buevegen 383 4360 VARHAUG 58.6259, 5.7055 45 / 20
Buevegen 451 4360 VARHAUG 58.6301, 5.7152 47 / 8
Buevegen 453 4360 VARHAUG 58.6300, 5.7156 47 / 8
Buevegen 461 4360 VARHAUG 58.6282, 5.7183 50 / 1
Buevegen 468 4360 VARHAUG 58.6328, 5.7173 49 / 1
Buevegen 470 4360 VARHAUG 58.6332, 5.7172 49 / 1
Buevegen 481 4360 VARHAUG 58.6314, 5.7220 49 / 3
Buevegen 483 4360 VARHAUG 58.6312, 5.7222 49 / 4
Buevegen 485 4360 VARHAUG 58.6307, 5.7225 51 / 45
Buevegen 487 4360 VARHAUG 58.6305, 5.7229 51 / 51
Buevegen 560 4360 VARHAUG 58.6348, 5.7309 51 / 23
Buevegen 660 4360 VARHAUG 58.6341, 5.7477 51 / 43
Buevegen 662 4360 VARHAUG 58.6344, 5.7471 51 / 43
Buevegen 701 4360 VARHAUG 58.6350, 5.7563 51 / 49
Buevegen 703 4360 VARHAUG 58.6346, 5.7562 51 / 49
Buevegen 781 4360 VARHAUG 58.6350, 5.7730 51 / 41
Buevegen 893 4342 UNDHEIM 58.6365, 5.7834 51 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken