Underbergåsen 1
3810 GVARV

Underbergåsen 1, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Underbergåsen 1, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 82 / 22 i 0822
  • Grunnkrins: 205 GUNNHEIM
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad: Gvarv

Underbergåsen

Underbergåsen er ein veg i Sauherad kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Underbergåsen 1 3810 GVARV 59.3961, 9.1802 82 / 22
Underbergåsen 2 3810 GVARV 59.3965, 9.1813 82 / 29
Underbergåsen 3 3810 GVARV 59.3959, 9.1800 82 / 60
Underbergåsen 4 3810 GVARV 59.3963, 9.1810 82 / 53
Underbergåsen 5 3810 GVARV 59.3960, 9.1796 82 / 28
Underbergåsen 7 3810 GVARV 59.3958, 9.1793 82 / 26
Underbergåsen 9 3810 GVARV 59.3956, 9.1797 82 / 34
Underbergåsen 10 3810 GVARV 59.3956, 9.1808 82 / 50
Underbergåsen 11 3810 GVARV 59.3954, 9.1796 82 / 30
Underbergåsen 12 3810 GVARV 59.3955, 9.1804 82 / 41
Underbergåsen 13 3810 GVARV 59.3953, 9.1794 82 / 27
Underbergåsen 14 3810 GVARV 59.3953, 9.1803 82 / 56
Underbergåsen 15 3810 GVARV 59.3951, 9.1794 82 / 33
Underbergåsen 16 3810 GVARV 59.3951, 9.1801 82 / 55
Underbergåsen 17 3810 GVARV 59.3949, 9.1793 82 / 32
Underbergåsen 18 3810 GVARV 59.3948, 9.1800 82 / 54

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken