Øyanevegen 92
3810 GVARV

Øyanevegen 92, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øyanevegen 92, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 80 / 24 i 0822
  • Grunnkrins: 205 GUNNHEIM
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Øyanevegen

Øyanevegen er ein veg i Sauherad kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 58 til 92.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øyanevegen 58 3810 GVARV 59.3946, 9.1792 82 / 48
Øyanevegen 60 3810 GVARV 59.3946, 9.1788 82 / 47
Øyanevegen 61 3810 GVARV 59.3949, 9.1785 82 / 21
Øyanevegen 62 3810 GVARV 59.3946, 9.1782 82 / 37
Øyanevegen 63 3810 GVARV 59.3951, 9.1787 82 / 25
Øyanevegen 65 3810 GVARV 59.3956, 9.1788 82 / 17
Øyanevegen 74 3810 GVARV 59.3944, 9.1743 80 / 44
Øyanevegen 77 3810 GVARV 59.3952, 9.1730 80 / 23
Øyanevegen 78 3810 GVARV 59.3947, 9.1669 80 / 33
Øyanevegen 92 3810 GVARV 59.3968, 9.1654 80 / 24

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken