Hørtemogane 48
3811 HØRTE

Hørtemogane 48, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hørtemogane 48, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 60 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Hørtemogane

Hørtemogane er ein veg i Sauherad kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 48.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hørtemogane 2 3811 HØRTE 59.4213, 9.1365 86 / 43
Hørtemogane 44 3811 HØRTE 59.4194, 9.1362 88 / 83
Hørtemogane 46 3811 HØRTE 59.4186, 9.1391 88 / 60
Hørtemogane 48 3811 HØRTE 59.4185, 9.1398 88 / 60

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken