Nesvegen 2
3810 GVARV

Nesvegen 2, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nesvegen 2, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 71 / 2 i 0822
  • Grunnkrins: 207 NES
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Nesvegen

Nesvegen er ein veg i Sauherad kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nesvegen 2 3810 GVARV 59.3738, 9.2221 71 / 2
Nesvegen 5 3810 GVARV 59.3720, 9.2220 72 / 4
Nesvegen 7 3810 GVARV 59.3720, 9.2204 71 / 3
Nesvegen 9 3810 GVARV 59.3711, 9.2212 71 / 10
Nesvegen 10 3810 GVARV 59.3732, 9.2231 69 / 14
Nesvegen 12 3810 GVARV 59.3733, 9.2236 69 / 2
Nesvegen 13 3810 GVARV 59.3704, 9.2225 72 / 2
Nesvegen 15 3810 GVARV 59.3697, 9.2237 72 / 2
Nesvegen 21 3810 GVARV 59.3703, 9.2262 72 / 1
Nesvegen 23 3810 GVARV 59.3700, 9.2263 72 / 1
Nesvegen 31 3810 GVARV 59.3693, 9.2256 72 / 7
Nesvegen 33 3810 GVARV 59.3690, 9.2261 72 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken