Aslaksborgvegen 21
3810 GVARV

Aslaksborgvegen 21, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Aslaksborgvegen 21, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 75 / 26 i 0822
  • Grunnkrins: 207 NES
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Aslaksborgvegen

Aslaksborgvegen er ein veg i Sauherad kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 74.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Aslaksborgvegen 10 3810 GVARV 59.3793, 9.2050 75 / 52
Aslaksborgvegen 11 3810 GVARV 59.3794, 9.2020 75 / 24
Aslaksborgvegen 12 3810 GVARV 59.3788, 9.2056 75 / 51
Aslaksborgvegen 17 3810 GVARV 59.3761, 9.2052 75 / 8
Aslaksborgvegen 19 3810 GVARV 59.3760, 9.2044 75 / 8
Aslaksborgvegen 21 3810 GVARV 59.3775, 9.2023 75 / 26
Aslaksborgvegen 31 3810 GVARV 59.3748, 9.2062 74 / 6
Aslaksborgvegen 33 3810 GVARV 59.3745, 9.2076 74 / 6
Aslaksborgvegen 74 3810 GVARV 59.3709, 9.2107 70 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken