Berg 1
3812 AKKERHAUGEN

Berg 1, 3812 AKKERHAUGEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Berg 1, 3812 AKKERHAUGEN:

  • Postnummer: 3812 AKKERHAUGEN
  • Gards-/bruksnummer: 59 / 145 i 0822
  • Grunnkrins: 108 JONSÅS
  • Valkrins: 1 AKKERHAUGEN
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Berg

Berg er ein veg i Sauherad kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Berg 1 3812 AKKERHAUGEN 59.3967, 9.2361 59 / 145
Berg 3 3812 AKKERHAUGEN 59.3970, 9.2364 59 / 157
Berg 4 3812 AKKERHAUGEN 59.3968, 9.2369 59 / 133
Berg 6 3812 AKKERHAUGEN 59.3968, 9.2374 59 / 136
Berg 7 3812 AKKERHAUGEN 59.3974, 9.2376 59 / 140
Berg 8 3812 AKKERHAUGEN 59.3968, 9.2375 59 / 136
Berg 9 3812 AKKERHAUGEN 59.3974, 9.2377 59 / 140
Berg 16 3812 AKKERHAUGEN 59.3972, 9.2386 59 / 116

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken