Kåsingrenda 55
3810 GVARV

Kåsingrenda 55, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kåsingrenda 55, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 80 / 7 i 0822
  • Grunnkrins: 205 GUNNHEIM
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Kåsingrenda

Kåsingrenda er ein veg i Sauherad kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 54 til 80.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kåsingrenda 54 3810 GVARV 59.4021, 9.1963 80 / 15
Kåsingrenda 55 3810 GVARV 59.4013, 9.1985 80 / 7
Kåsingrenda 56 3810 GVARV 59.4024, 9.1960 80 / 15
Kåsingrenda 58 3810 GVARV 59.4024, 9.1955 80 / 15
Kåsingrenda 62 3810 GVARV 59.4027, 9.1946 80 / 34
Kåsingrenda 70 3810 GVARV 59.4034, 9.1964 80 / 45
Kåsingrenda 72 3810 GVARV 59.4033, 9.1951 80 / 36
Kåsingrenda 76 3810 GVARV 59.4035, 9.1942 80 / 35
Kåsingrenda 80 3810 GVARV 59.4047, 9.1972 80 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken