Gåsefetbrinken 8
3810 GVARV

Gåsefetbrinken 8, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gåsefetbrinken 8, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 78 / 175 i 0822
  • Grunnkrins: 205 GUNNHEIM
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad: Gvarv

Gåsefetbrinken

Gåsefetbrinken er ein veg i Sauherad kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gåsefetbrinken 2 3810 GVARV 59.3906, 9.1779 78 / 172
Gåsefetbrinken 4 3810 GVARV 59.3908, 9.1781 78 / 173
Gåsefetbrinken 6 3810 GVARV 59.3910, 9.1783 78 / 174
Gåsefetbrinken 8 3810 GVARV 59.3909, 9.1788 78 / 175

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken