Noradalsvegen 14
3810 GVARV

Noradalsvegen 14, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Noradalsvegen 14, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 2 i 0822
  • Grunnkrins: 203 STRANNA
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Noradalsvegen

Noradalsvegen er ein veg i Sauherad kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Noradalsvegen 1 3810 GVARV 59.3706, 9.1770 94 / 6
Noradalsvegen 6 3810 GVARV 59.3707, 9.1738 94 / 6
Noradalsvegen 8 3810 GVARV 59.3705, 9.1734 94 / 6
Noradalsvegen 12 3810 GVARV 59.3719, 9.1727 94 / 2
Noradalsvegen 13 3810 GVARV 59.3728, 9.1748 94 / 69
Noradalsvegen 14 3810 GVARV 59.3718, 9.1719 94 / 2
Noradalsvegen 15 3810 GVARV 59.3732, 9.1748 94 / 70
Noradalsvegen 17 3810 GVARV 59.3736, 9.1755 94 / 53
Noradalsvegen 21 3810 GVARV 59.3738, 9.1729 94 / 33

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken