Megardsmoen 4
3812 AKKERHAUGEN

Megardsmoen 4, 3812 AKKERHAUGEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Megardsmoen 4, 3812 AKKERHAUGEN:

  • Postnummer: 3812 AKKERHAUGEN
  • Gards-/bruksnummer: 60 / 42 i 0822
  • Grunnkrins: 108 JONSÅS
  • Valkrins: 1 AKKERHAUGEN
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Megardsmoen

Megardsmoen er ein veg i Sauherad kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Megardsmoen 2 3812 AKKERHAUGEN 59.3892, 9.2448 60 / 41
Megardsmoen 4 3812 AKKERHAUGEN 59.3895, 9.2448 60 / 42
Megardsmoen 7 3812 AKKERHAUGEN 59.3891, 9.2470 60 / 46
Megardsmoen 8 3812 AKKERHAUGEN 59.3894, 9.2459 60 / 43
Megardsmoen 9 3812 AKKERHAUGEN 59.3894, 9.2469 60 / 52
Megardsmoen 10 3812 AKKERHAUGEN 59.3892, 9.2456 60 / 40
Megardsmoen 11 3812 AKKERHAUGEN 59.3895, 9.2472 60 / 55
Megardsmoen 12 3812 AKKERHAUGEN 59.3893, 9.2463 60 / 60

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken