Myrlandvegen 55
3810 GVARV

Myrlandvegen 55, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Myrlandvegen 55, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 97 / 36 i 0822
  • Grunnkrins: 203 STRANNA
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Myrlandvegen

Myrlandvegen er ein veg i Sauherad kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 21 til 73.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Myrlandvegen 21 3810 GVARV 59.3526, 9.1923 97 / 60
Myrlandvegen 24 3810 GVARV 59.3517, 9.1934 97 / 2
Myrlandvegen 28 3810 GVARV 59.3515, 9.1917 97 / 2
Myrlandvegen 48 3810 GVARV 59.3509, 9.1882 97 / 35
Myrlandvegen 49 3810 GVARV 59.3511, 9.1848 97 / 59
Myrlandvegen 50 3810 GVARV 59.3511, 9.1834 97 / 12
Myrlandvegen 51 3810 GVARV 59.3518, 9.1839 97 / 40
Myrlandvegen 55 3810 GVARV 59.3535, 9.1831 97 / 36
Myrlandvegen 57 3810 GVARV 59.3538, 9.1836 97 / 32
Myrlandvegen 59 3810 GVARV 59.3540, 9.1849 97 / 8
Myrlandvegen 73 3810 GVARV 59.3492, 9.1837 97 / 13

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken