Årnes brygge 7A
3810 GVARV

Årnes brygge 7A, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Årnes brygge 7A, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 96 / 56 i 0822
  • Grunnkrins: 203 STRANNA
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Årnes brygge

Årnes brygge er ein veg i Sauherad kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 104.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Årnes brygge 5 3810 GVARV 59.3638, 9.1835 96 / 55
Årnes brygge 7 3810 GVARV 59.3640, 9.1842 96 / 56
Årnes brygge 7A 3810 GVARV 59.3642, 9.1845 96 / 56
Årnes brygge 20 3810 GVARV 59.3650, 9.1860 96 / 40
Årnes brygge 22 3810 GVARV 59.3652, 9.1867 96 / 35
Årnes brygge 24 3810 GVARV 59.3655, 9.1873 96 / 71
Årnes brygge 26 3810 GVARV 59.3658, 9.1880 96 / 70
Årnes brygge 28 3810 GVARV 59.3659, 9.1885 96 / 74
Årnes brygge 30 3810 GVARV 59.3661, 9.1889 96 / 75
Årnes brygge 32 3810 GVARV 59.3663, 9.1894 96 / 76
Årnes brygge 34 3810 GVARV 59.3665, 9.1899 96 / 77
Årnes brygge 36 3810 GVARV 59.3668, 9.1901 96 / 78
Årnes brygge 38 3810 GVARV 59.3670, 9.1895 96 / 79
Årnes brygge 40 3810 GVARV 59.3668, 9.1891 96 / 80
Årnes brygge 51 3810 GVARV 59.3666, 9.1910 96 / 16
Årnes brygge 53 3810 GVARV 59.3667, 9.1911 96 / 61
Årnes brygge 55 3810 GVARV 59.3668, 9.1913 96 / 65
Årnes brygge 57 3810 GVARV 59.3670, 9.1911 96 / 58
Årnes brygge 59 3810 GVARV 59.3672, 9.1909 96 / 20
Årnes brygge 67 3810 GVARV 59.3680, 9.1889 96 / 82
Årnes brygge 69 3810 GVARV 59.3683, 9.1885 96 / 59
Årnes brygge 73 3810 GVARV 59.3678, 9.1879 96 / 1
Årnes brygge 100 3810 GVARV 59.3689, 9.1869 96 / 69
Årnes brygge 102 3810 GVARV 59.3683, 9.1859 96 / 67
Årnes brygge 104 3810 GVARV 59.3685, 9.1863 96 / 68

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken