Håtveitvegen 150
3810 GVARV

Håtveitvegen 150, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Håtveitvegen 150, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 91 / 12 i 0822
  • Grunnkrins: 202 GVARV VEST
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Håtveitvegen

Håtveitvegen er ein veg i Sauherad kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 150.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Håtveitvegen 1A 3810 GVARV 59.3893, 9.1639 91 / 230
Håtveitvegen 1B 3810 GVARV 59.3892, 9.1640 91 / 230
Håtveitvegen 3A 3810 GVARV 59.3895, 9.1638 91 / 75
Håtveitvegen 3B 3810 GVARV 59.3894, 9.1638 91 / 75
Håtveitvegen 3C 3810 GVARV 59.3895, 9.1639 91 / 75
Håtveitvegen 3D 3810 GVARV 59.3894, 9.1640 91 / 75
Håtveitvegen 5 3810 GVARV 59.3896, 9.1634 91 / 231
Håtveitvegen 7 3810 GVARV 59.3897, 9.1638 91 / 236
Håtveitvegen 9 3810 GVARV 59.3902, 9.1636 91 / 24
Håtveitvegen 10 3810 GVARV 59.3897, 9.1628 91 / 81
Håtveitvegen 10A 3810 GVARV 59.3898, 9.1627 91 / 81
Håtveitvegen 13 3810 GVARV 59.3916, 9.1612 91 / 128
Håtveitvegen 15 3810 GVARV 59.3924, 9.1582 91 / 55
Håtveitvegen 61 3810 GVARV 59.3940, 9.1558 91 / 62
Håtveitvegen 124 3810 GVARV 59.3940, 9.1469 91 / 5
Håtveitvegen 125 3810 GVARV 59.3946, 9.1475 91 / 13
Håtveitvegen 130 3810 GVARV 59.3941, 9.1464 91 / 5
Håtveitvegen 148 3810 GVARV 59.3940, 9.1431 91 / 12
Håtveitvegen 150 3810 GVARV 59.3942, 9.1428 91 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken