Flatinvegen 158
3810 GVARV

Flatinvegen 158, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Flatinvegen 158, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 91 / 199 i 0822
  • Grunnkrins: 202 GVARV VEST
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Flatinvegen

Flatinvegen er ein veg i Sauherad kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 141 til 158.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Flatinvegen 141 3810 GVARV 59.4055, 9.1264 91 / 7
Flatinvegen 156 3810 GVARV 59.4065, 9.1288 91 / 7
Flatinvegen 158 3810 GVARV 59.4042, 9.1316 91 / 199

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken