Hørtevegen 556
3811 HØRTE

Hørtevegen 556, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hørtevegen 556, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 53 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Hørtevegen

Hørtevegen er ein veg i Sauherad kommune med 89 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 591.

Adressene i Hørtevegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hørtevegen 1 3810 GVARV 59.3901, 9.1817 78 / 115
Hørtevegen 2 3810 GVARV 59.3897, 9.1802 78 / 59
Hørtevegen 3 3810 GVARV 59.3902, 9.1821 78 / 69
Hørtevegen 5 3810 GVARV 59.3902, 9.1822 78 / 69
Hørtevegen 7 3810 GVARV 59.3903, 9.1823 78 / 69
Hørtevegen 8 3810 GVARV 59.3898, 9.1809 78 / 75
Hørtevegen 9 3810 GVARV 59.3904, 9.1823 78 / 69
Hørtevegen 11 3810 GVARV 59.3904, 9.1826 78 / 69
Hørtevegen 13 3810 GVARV 59.3904, 9.1827 78 / 69
Hørtevegen 15 3810 GVARV 59.3905, 9.1828 78 / 69
Hørtevegen 17 3810 GVARV 59.3905, 9.1828 78 / 69
Hørtevegen 20 3810 GVARV 59.3905, 9.1806 77 / 35
Hørtevegen 21 3810 GVARV 59.3910, 9.1812 78 / 65
Hørtevegen 22 3810 GVARV 59.3900, 9.1795 75 / 58
Hørtevegen 23 3810 GVARV 59.3912, 9.1827 78 / 65
Hørtevegen 45 3810 GVARV 59.3926, 9.1829 82 / 1
Hørtevegen 47 3810 GVARV 59.3928, 9.1823 82 / 1
Hørtevegen 69 3810 GVARV 59.3942, 9.1817 82 / 3
Hørtevegen 117 3810 GVARV 59.4000, 9.1838 80 / 19
Hørtevegen 119 3810 GVARV 59.4000, 9.1835 80 / 19
Hørtevegen 120 3810 GVARV 59.3981, 9.1814 81 / 13
Hørtevegen 122 3810 GVARV 59.3990, 9.1810 80 / 42
Hørtevegen 124 3810 GVARV 59.3992, 9.1798 80 / 21
Hørtevegen 131 3810 GVARV 59.4009, 9.1830 81 / 11
Hørtevegen 144 3810 GVARV 59.4002, 9.1769 83 / 25
Hørtevegen 145 3810 GVARV 59.4016, 9.1806 81 / 6
Hørtevegen 147 3810 GVARV 59.4021, 9.1785 80 / 20
Hørtevegen 149 3810 GVARV 59.4023, 9.1787 80 / 20
Hørtevegen 151 3810 GVARV 59.4029, 9.1806 82 / 14
Hørtevegen 153 3810 GVARV 59.4029, 9.1800 80 / 39
Hørtevegen 155 3810 GVARV 59.4031, 9.1797 80 / 40
Hørtevegen 157 3810 GVARV 59.4033, 9.1832 82 / 8
Hørtevegen 160 3810 GVARV 59.4012, 9.1745 82 / 2
Hørtevegen 171 3810 GVARV 59.4035, 9.1780 83 / 38
Hørtevegen 173 3810 GVARV 59.4039, 9.1784 83 / 13
Hørtevegen 176 3810 GVARV 59.4025, 9.1749 83 / 37
Hørtevegen 178 3810 GVARV 59.4028, 9.1745 83 / 36
Hørtevegen 182 3810 GVARV 59.4026, 9.1722 83 / 42
Hørtevegen 191 3810 GVARV 59.4044, 9.1748 83 / 32
Hørtevegen 193 3810 GVARV 59.4047, 9.1771 83 / 29
Hørtevegen 195 3810 GVARV 59.4045, 9.1777 83 / 30
Hørtevegen 206 3810 GVARV 59.4050, 9.1737 83 / 35
Hørtevegen 208 3810 GVARV 59.4054, 9.1735 83 / 34
Hørtevegen 209 3810 GVARV 59.4058, 9.1761 83 / 5
Hørtevegen 210 3810 GVARV 59.4056, 9.1715 85 / 4
Hørtevegen 211 3810 GVARV 59.4054, 9.1779 83 / 5
Hørtevegen 213 3810 GVARV 59.4066, 9.1825 83 / 6
Hørtevegen 220 3810 GVARV 59.4071, 9.1727 83 / 27
Hørtevegen 250 3810 GVARV 59.4092, 9.1719 83 / 8
Hørtevegen 251 3810 GVARV 59.4119, 9.1732 83 / 8
Hørtevegen 273 3810 GVARV 59.4144, 9.1760 84 / 2
Hørtevegen 279 3810 GVARV 59.4154, 9.1741 84 / 1
Hørtevegen 314 3810 GVARV 59.4138, 9.1653 83 / 11
Hørtevegen 321 3810 GVARV 59.4145, 9.1653 83 / 10
Hørtevegen 321A 3810 GVARV 59.4145, 9.1657 83 / 10
Hørtevegen 325 3810 GVARV 59.4162, 9.1673 85 / 2
Hørtevegen 327 3810 GVARV 59.4175, 9.1741 85 / 1
Hørtevegen 361 3810 GVARV 59.4170, 9.1607 86 / 3
Hørtevegen 363 3810 GVARV 59.4171, 9.1608 86 / 3
Hørtevegen 401 3810 GVARV 59.4199, 9.1557 86 / 3
Hørtevegen 403 3810 GVARV 59.4205, 9.1558 86 / 131
Hørtevegen 407 3810 GVARV 59.4212, 9.1553 86 / 129
Hørtevegen 409 3810 GVARV 59.4212, 9.1576 86 / 36
Hørtevegen 411 3810 GVARV 59.4220, 9.1635 86 / 1
Hørtevegen 413 3810 GVARV 59.4227, 9.1630 86 / 31
Hørtevegen 419 3810 GVARV 59.4208, 9.1544 86 / 88
Hørtevegen 421 3810 GVARV 59.4211, 9.1535 86 / 133
Hørtevegen 423 3810 GVARV 59.4217, 9.1539 86 / 132
Hørtevegen 456 3810 GVARV 59.4222, 9.1477 87 / 3
Hørtevegen 457 3810 GVARV 59.4266, 9.1531 86 / 13
Hørtevegen 457A 3810 GVARV 59.4265, 9.1538 86 / 13
Hørtevegen 469 3810 GVARV 59.4242, 9.1457 87 / 1
Hørtevegen 500 3811 HØRTE 59.4226, 9.1416 87 / 7
Hørtevegen 524 3811 HØRTE 59.4216, 9.1380 86 / 9
Hørtevegen 524A 3811 HØRTE 59.4219, 9.1379 86 / 9
Hørtevegen 556 3811 HØRTE 59.4214, 9.1316 88 / 53
Hørtevegen 556A 3811 HØRTE 59.4214, 9.1317 88 / 53
Hørtevegen 558 3811 HØRTE 59.4211, 9.1318 88 / 92
Hørtevegen 575 3811 HØRTE 59.4229, 9.1304 88 / 63
Hørtevegen 577 3811 HØRTE 59.4231, 9.1298 86 / 71
Hørtevegen 579 3811 HØRTE 59.4233, 9.1305 86 / 34
Hørtevegen 580 3811 HØRTE 59.4228, 9.1291 88 / 33
Hørtevegen 580A 3811 HØRTE 59.4226, 9.1296 86 / 62
Hørtevegen 581 3811 HØRTE 59.4245, 9.1341 86 / 27
Hørtevegen 583 3811 HØRTE 59.4244, 9.1344 86 / 27
Hørtevegen 585 3811 HØRTE 59.4238, 9.1311 86 / 80
Hørtevegen 587 3811 HØRTE 59.4240, 9.1306 86 / 83
Hørtevegen 589 3811 HØRTE 59.4253, 9.1300 86 / 2
Hørtevegen 591 3811 HØRTE 59.4236, 9.1287 88 / 75

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken