Grusveien 2A
3150 TOLVSRØD

Grusveien 2A, 3150 TOLVSRØD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grusveien 2A, 3150 TOLVSRØD:

  • Postnummer: 3150 TOLVSRØD
  • Gards-/bruksnummer: 139 / 440 i 0704
  • Grunnkrins: 603 RINGSHAUG Ø
  • Valkrins: 7 PRESTERØD
  • Kyrkjesogn: 4010201 Søndre Slagen
  • Tettstad: Tønsberg

Grusveien

Grusveien er ein veg i Tønsberg kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grusveien 2A 3150 TOLVSRØD 59.2874, 10.4968 139 / 440
Grusveien 2B 3150 TOLVSRØD 59.2877, 10.4967 139 / 440
Grusveien 4 3150 TOLVSRØD 59.2876, 10.4964 139 / 87
Grusveien 9 3150 TOLVSRØD 59.2880, 10.4957 139 / 6
Grusveien 11 3150 TOLVSRØD 59.2880, 10.4952 139 / 6
Grusveien 13 3150 TOLVSRØD 59.2879, 10.4948 139 / 6
Grusveien 15 3150 TOLVSRØD 59.2879, 10.4941 139 / 6
Grusveien 23 3150 TOLVSRØD 59.2857, 10.4948 139 / 552
Grusveien 25 3150 TOLVSRØD 59.2854, 10.4947 139 / 622
Grusveien 28 3150 TOLVSRØD 59.2870, 10.4953 139 / 86
Grusveien 29 3150 TOLVSRØD 59.2859, 10.4955 139 / 6
Grusveien 30 3150 TOLVSRØD 59.2860, 10.4950 139 / 6
Grusveien 31 3150 TOLVSRØD 59.2862, 10.4954 139 / 6
Grusveien 33 3150 TOLVSRØD 59.2863, 10.4957 139 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken