Amtmannsveien 16
1511 MOSS

Amtmannsveien 16, 1511 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Amtmannsveien 16, 1511 MOSS:

  • Postnummer: 1511 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 544 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 206 BELLEVUE/HELGERØD
  • Valkrins: 2 JELØY NORD
  • Kyrkjesogn: 2040201 Jeløy
  • Tettstad: Moss

Amtmannsveien

Amtmannsveien er ein veg i Moss kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Amtmannsveien 1 1511 MOSS 59.4393, 10.6400 1 / 545
Amtmannsveien 5 1511 MOSS 59.4393, 10.6384 1 / 539
Amtmannsveien 8 1511 MOSS 59.4390, 10.6384 1 / 540
Amtmannsveien 10A 1511 MOSS 59.4384, 10.6383 1 / 541
Amtmannsveien 10B 1511 MOSS 59.4384, 10.6382 1 / 541
Amtmannsveien 10C 1511 MOSS 59.4386, 10.6382 1 / 541
Amtmannsveien 10D 1511 MOSS 59.4385, 10.6381 1 / 541
Amtmannsveien 10E 1511 MOSS 59.4387, 10.6381 1 / 541
Amtmannsveien 10F 1511 MOSS 59.4387, 10.6380 1 / 541
Amtmannsveien 10G 1511 MOSS 59.4388, 10.6380 1 / 541
Amtmannsveien 10H 1511 MOSS 59.4388, 10.6379 1 / 541
Amtmannsveien 12 1511 MOSS 59.4392, 10.6377 1 / 542
Amtmannsveien 14 1511 MOSS 59.4395, 10.6376 1 / 543
Amtmannsveien 16 1511 MOSS 59.4397, 10.6375 1 / 544

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken