Anitras vei 7
1535 MOSS

Anitras vei 7, 1535 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Anitras vei 7, 1535 MOSS:

  • Postnummer: 1535 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 570 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 804 GRINDVOLD
  • Valkrins: 8 VERKET
  • Kyrkjesogn: 2040101 Moss
  • Tettstad: Moss

Anitras vei

Anitras vei er ein veg i Moss kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Anitras vei 1 1535 MOSS 59.4511, 10.6952 3 / 564
Anitras vei 2 1535 MOSS 59.4508, 10.6952 3 / 565
Anitras vei 3 1535 MOSS 59.4511, 10.6948 3 / 566
Anitras vei 4 1535 MOSS 59.4508, 10.6948 3 / 567
Anitras vei 5 1535 MOSS 59.4511, 10.6943 3 / 568
Anitras vei 6 1535 MOSS 59.4506, 10.6948 3 / 569
Anitras vei 7 1535 MOSS 59.4511, 10.6938 3 / 570
Anitras vei 8 1535 MOSS 59.4505, 10.6943 3 / 571
Anitras vei 9 1535 MOSS 59.4513, 10.6938 3 / 572
Anitras vei 10 1535 MOSS 59.4508, 10.6943 3 / 573
Anitras vei 11 1535 MOSS 59.4515, 10.6939 3 / 574
Anitras vei 12 1535 MOSS 59.4508, 10.6939 3 / 575
Anitras vei 13 1535 MOSS 59.4516, 10.6934 3 / 576
Anitras vei 14 1535 MOSS 59.4507, 10.6935 3 / 577
Anitras vei 15 1535 MOSS 59.4515, 10.6933 3 / 578
Anitras vei 17 1535 MOSS 59.4512, 10.6933 3 / 579
Anitras vei 19 1535 MOSS 59.4510, 10.6933 3 / 2070

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken