Bukkespranget 9B
1535 MOSS

Bukkespranget 9B, 1535 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bukkespranget 9B, 1535 MOSS:

  • Postnummer: 1535 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 2161 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 804 GRINDVOLD
  • Valkrins: 8 VERKET
  • Kyrkjesogn: 2040101 Moss
  • Tettstad: Moss

Bukkespranget

Bukkespranget er ein veg i Moss kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bukkespranget 1 1535 MOSS 59.4520, 10.6926 3 / 617
Bukkespranget 3 1535 MOSS 59.4518, 10.6923 3 / 618
Bukkespranget 3V 1535 MOSS 59.4519, 10.6927 3 / 3009
Bukkespranget 5 1535 MOSS 59.4517, 10.6920 3 / 619
Bukkespranget 7 1535 MOSS 59.4514, 10.6921 3 / 620
Bukkespranget 9 1535 MOSS 59.4516, 10.6926 3 / 621
Bukkespranget 9B 1535 MOSS 59.4514, 10.6925 3 / 2161
Bukkespranget 11 1535 MOSS 59.4512, 10.6925 3 / 622
Bukkespranget 13 1535 MOSS 59.4510, 10.6926 3 / 623
Bukkespranget 15 1535 MOSS 59.4508, 10.6927 3 / 624
Bukkespranget 17 1535 MOSS 59.4520, 10.6933 3 / 625
Bukkespranget 19 1535 MOSS 59.4523, 10.6936 3 / 3042
Bukkespranget 21 1535 MOSS 59.4538, 10.6942 3 / 626

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken