Cort Adelers gate 5
1515 MOSS

Cort Adelers gate 5, 1515 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Cort Adelers gate 5, 1515 MOSS:

  • Postnummer: 1515 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 905 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 301 FISKE
  • Valkrins: 3 JELØY SYD
  • Kyrkjesogn: 2040201 Jeløy
  • Tettstad: Moss

Cort Adelers gate

Cort Adelers gate er ei gate i Moss kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Cort Adelers gate 1 1515 MOSS 59.4330, 10.6453 1 / 902
Cort Adelers gate 1A 1515 MOSS 59.4333, 10.6452 1 / 1260
Cort Adelers gate 3 1515 MOSS 59.4325, 10.6453 1 / 904
Cort Adelers gate 5 1515 MOSS 59.4320, 10.6454 1 / 905
Cort Adelers gate 8 1515 MOSS 59.4333, 10.6459 1 / 3486

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken