Dovregubben 3B
1535 MOSS

Dovregubben 3B, 1535 MOSS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dovregubben 3B, 1535 MOSS:

  • Postnummer: 1535 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 669 i 0104
  • Grunnkrins: 801 TROLLDALEN/GRINDVOLD
  • Valkrins: 8 VERKET
  • Kyrkjesogn: 2040101 Moss
  • Tettstad: Moss

Dovregubben

Dovregubben er ein veg i Moss kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dovregubben 1A 1535 MOSS 59.4488, 10.6932 3 / 669
Dovregubben 1B 1535 MOSS 59.4487, 10.6932 3 / 669
Dovregubben 1C 1535 MOSS 59.4487, 10.6932 3 / 669
Dovregubben 1D 1535 MOSS 59.4486, 10.6933 3 / 669
Dovregubben 2A 1535 MOSS 59.4484, 10.6926 3 / 669
Dovregubben 2B 1535 MOSS 59.4484, 10.6926 3 / 669
Dovregubben 2C 1535 MOSS 59.4485, 10.6926 3 / 669
Dovregubben 2D 1535 MOSS 59.4485, 10.6926 3 / 669
Dovregubben 2E 1535 MOSS 59.4486, 10.6926 3 / 669
Dovregubben 2F 1535 MOSS 59.4486, 10.6926 3 / 669
Dovregubben 3A 1535 MOSS 59.4492, 10.6925 3 / 669
Dovregubben 3B 1535 MOSS 59.4491, 10.6925 3 / 669
Dovregubben 3C 1535 MOSS 59.4491, 10.6924 3 / 669
Dovregubben 3D 1535 MOSS 59.4490, 10.6925 3 / 669
Dovregubben 3E 1535 MOSS 59.4490, 10.6925 3 / 669
Dovregubben 3F 1535 MOSS 59.4489, 10.6925 3 / 669
Dovregubben 4 1535 MOSS 59.4484, 10.6921 3 / 670
Dovregubben 5A 1535 MOSS 59.4494, 10.6923 3 / 669
Dovregubben 5B 1535 MOSS 59.4494, 10.6923 3 / 669
Dovregubben 5C 1535 MOSS 59.4494, 10.6924 3 / 669
Dovregubben 5D 1535 MOSS 59.4495, 10.6924 3 / 669
Dovregubben 5E 1535 MOSS 59.4495, 10.6924 3 / 669
Dovregubben 5F 1535 MOSS 59.4495, 10.6924 3 / 669
Dovregubben 7A 1535 MOSS 59.4489, 10.6920 3 / 669
Dovregubben 7B 1535 MOSS 59.4489, 10.6920 3 / 669
Dovregubben 7C 1535 MOSS 59.4490, 10.6920 3 / 669
Dovregubben 7D 1535 MOSS 59.4491, 10.6921 3 / 669
Dovregubben 7E 1535 MOSS 59.4491, 10.6921 3 / 669
Dovregubben 7F 1535 MOSS 59.4492, 10.6921 3 / 669
Dovregubben 9A 1535 MOSS 59.4486, 10.6921 3 / 669
Dovregubben 9B 1535 MOSS 59.4486, 10.6921 3 / 669
Dovregubben 9C 1535 MOSS 59.4487, 10.6920 3 / 669
Dovregubben 9D 1535 MOSS 59.4487, 10.6920 3 / 669

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken