Fossen 13
1530 MOSS

Fossen 13, 1530 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fossen 13, 1530 MOSS:

  • Postnummer: 1530 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 912 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 506 BJERGET/NÆSSET
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 2040101 Moss
  • Tettstad: Moss

Fossen

Fossen er ein veg i Moss kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fossen 1 1530 MOSS 59.4387, 10.6676 2 / 903
Fossen 1A 1530 MOSS 59.4387, 10.6675 2 / 1181
Fossen 2 1530 MOSS 59.4386, 10.6677 2 / 1181
Fossen 3 1530 MOSS 59.4387, 10.6679 2 / 906
Fossen 5 1530 MOSS 59.4387, 10.6684 2 / 907
Fossen 6 1530 MOSS 59.4385, 10.6684 2 / 923
Fossen 7 1530 MOSS 59.4387, 10.6686 2 / 909
Fossen 8 1530 MOSS 59.4385, 10.6688 2 / 923
Fossen 9 1530 MOSS 59.4387, 10.6691 2 / 911
Fossen 13 1530 MOSS 59.4388, 10.6703 2 / 912
Fossen 13A 1530 MOSS 59.4388, 10.6702 2 / 913
Fossen 15 1530 MOSS 59.4388, 10.6699 2 / 914
Fossen 15A 1530 MOSS 59.4387, 10.6699 2 / 915
Fossen 15B 1530 MOSS 59.4389, 10.6702 2 / 916
Fossen 16 1530 MOSS 59.4382, 10.6688 2 / 917
Fossen 16A 1530 MOSS 59.4382, 10.6686 2 / 917
Fossen 16B 1530 MOSS 59.4382, 10.6688 2 / 917
Fossen 16C 1530 MOSS 59.4383, 10.6689 2 / 917
Fossen 16D 1530 MOSS 59.4383, 10.6689 2 / 917
Fossen 19 1530 MOSS 59.4386, 10.6698 2 / 919
Fossen 20 1530 MOSS 59.4382, 10.6683 2 / 920
Fossen 21 1530 MOSS 59.4385, 10.6681 2 / 923
Fossen 22 1530 MOSS 59.4384, 10.6674 2 / 1181
Fossen 23 1530 MOSS 59.4384, 10.6684 2 / 923
Fossen 24 1530 MOSS 59.4392, 10.6707 2 / 924
Fossen 24A 1530 MOSS 59.4395, 10.6709 2 / 925

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken