Hans Bloms gate 1
1532 MOSS

Hans Bloms gate 1, 1532 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hans Bloms gate 1, 1532 MOSS:

  • Postnummer: 1532 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 1047 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 509 SKARMYRA
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 2040101 Moss
  • Tettstad: Moss

Hans Bloms gate

Hans Bloms gate er ei gate i Moss kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 4.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hans Bloms gate 1 1532 MOSS 59.4321, 10.6658 2 / 1047
Hans Bloms gate 2 1532 MOSS 59.4324, 10.6657 2 / 1048
Hans Bloms gate 3 1532 MOSS 59.4321, 10.6662 2 / 1049
Hans Bloms gate 4 1532 MOSS 59.4324, 10.6662 2 / 1050

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken