Jøssinggata 8
1524 MOSS

Jøssinggata 8, 1524 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jøssinggata 8, 1524 MOSS:

  • Postnummer: 1524 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 1268 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 405 MELLØS
  • Valkrins: 7 MELLØS
  • Kyrkjesogn: 2040101 Moss
  • Tettstad: Moss

Jøssinggata

Jøssinggata er ei gate i Moss kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jøssinggata 1 1524 MOSS 59.4230, 10.6713 2 / 1261
Jøssinggata 2 1524 MOSS 59.4230, 10.6719 2 / 1262
Jøssinggata 3 1524 MOSS 59.4229, 10.6710 2 / 1263
Jøssinggata 4 1524 MOSS 59.4228, 10.6717 2 / 1264
Jøssinggata 5 1524 MOSS 59.4226, 10.6707 2 / 1265
Jøssinggata 6 1524 MOSS 59.4226, 10.6714 2 / 1266
Jøssinggata 7 1524 MOSS 59.4224, 10.6704 2 / 1267
Jøssinggata 8 1524 MOSS 59.4224, 10.6711 2 / 1268
Jøssinggata 9 1524 MOSS 59.4222, 10.6702 2 / 1269
Jøssinggata 10 1524 MOSS 59.4222, 10.6708 2 / 1270
Jøssinggata 11 1524 MOSS 59.4220, 10.6699 2 / 1271
Jøssinggata 12 1524 MOSS 59.4220, 10.6705 2 / 1272

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken