Klostergata 35
1532 MOSS

Klostergata 35, 1532 MOSS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Klostergata 35, 1532 MOSS:

  • Postnummer: 1532 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 1390 i 0104
  • Grunnkrins: 509 SKARMYRA
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 2040101 Moss
  • Tettstad: Moss

Klostergata

Klostergata er ei gate i Moss kommune med 64 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 48.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klostergata 1A 1532 MOSS 59.4330, 10.6697 2 / 1355
Klostergata 1B 1532 MOSS 59.4330, 10.6697 2 / 1355
Klostergata 1C 1532 MOSS 59.4331, 10.6697 2 / 1355
Klostergata 1D 1532 MOSS 59.4331, 10.6697 2 / 1355
Klostergata 1E 1532 MOSS 59.4331, 10.6697 2 / 1355
Klostergata 1F 1532 MOSS 59.4332, 10.6697 2 / 1355
Klostergata 1G 1532 MOSS 59.4331, 10.6695 2 / 1355
Klostergata 1H 1532 MOSS 59.4330, 10.6696 2 / 1355
Klostergata 2 1532 MOSS 59.4333, 10.6702 2 / 1356
Klostergata 3 1532 MOSS 59.4324, 10.6697 2 / 1357
Klostergata 4 1532 MOSS 59.4328, 10.6702 2 / 2857
Klostergata 5A 1532 MOSS 59.4321, 10.6698 2 / 1360
Klostergata 5B 1532 MOSS 59.4322, 10.6697 2 / 1360
Klostergata 5C 1532 MOSS 59.4322, 10.6696 2 / 1360
Klostergata 5D 1532 MOSS 59.4321, 10.6694 2 / 1360
Klostergata 6 1532 MOSS 59.4327, 10.6705 2 / 1359
Klostergata 7A 1532 MOSS 59.4319, 10.6697 2 / 1360
Klostergata 7B 1532 MOSS 59.4319, 10.6695 2 / 1360
Klostergata 7C 1532 MOSS 59.4318, 10.6696 2 / 1360
Klostergata 8 1532 MOSS 59.4324, 10.6702 2 / 1361
Klostergata 8A 1532 MOSS 59.4322, 10.6703 2 / 1362
Klostergata 10 1532 MOSS 59.4321, 10.6704 2 / 1364
Klostergata 11A 1532 MOSS 59.4315, 10.6698 2 / 1365
Klostergata 11B 1532 MOSS 59.4313, 10.6699 2 / 1365
Klostergata 12 1532 MOSS 59.4320, 10.6703 2 / 1366
Klostergata 13 1532 MOSS 59.4311, 10.6699 2 / 1367
Klostergata 14 1532 MOSS 59.4316, 10.6704 2 / 1368
Klostergata 15A 1532 MOSS 59.4307, 10.6700 2 / 1369
Klostergata 15B 1532 MOSS 59.4305, 10.6698 2 / 1369
Klostergata 15C 1532 MOSS 59.4306, 10.6700 2 / 1369
Klostergata 16 1532 MOSS 59.4315, 10.6704 2 / 1371
Klostergata 17 1532 MOSS 59.4305, 10.6700 2 / 1372
Klostergata 18 1532 MOSS 59.4314, 10.6705 2 / 1373
Klostergata 19 1532 MOSS 59.4303, 10.6701 2 / 1374
Klostergata 20 1532 MOSS 59.4313, 10.6703 2 / 1375
Klostergata 21 1532 MOSS 59.4300, 10.6702 2 / 1376
Klostergata 22 1532 MOSS 59.4311, 10.6703 2 / 1377
Klostergata 23A 1532 MOSS 59.4298, 10.6703 2 / 1378
Klostergata 23B 1532 MOSS 59.4299, 10.6702 2 / 1378
Klostergata 24 1532 MOSS 59.4310, 10.6704 2 / 1379
Klostergata 25 1532 MOSS 59.4296, 10.6704 2 / 1380
Klostergata 26 1532 MOSS 59.4305, 10.6704 2 / 1381
Klostergata 26A 1532 MOSS 59.4306, 10.6704 2 / 1381
Klostergata 26B 1532 MOSS 59.4305, 10.6704 2 / 1381
Klostergata 27 1532 MOSS 59.4292, 10.6705 2 / 1382
Klostergata 28 1532 MOSS 59.4302, 10.6707 2 / 1383
Klostergata 29 1532 MOSS 59.4290, 10.6707 2 / 1384
Klostergata 31 1532 MOSS 59.4289, 10.6706 2 / 1386
Klostergata 32 1532 MOSS 59.4298, 10.6707 2 / 1387
Klostergata 33 1532 MOSS 59.4286, 10.6708 2 / 1388
Klostergata 34 1532 MOSS 59.4296, 10.6707 2 / 1389
Klostergata 35 1532 MOSS 59.4284, 10.6707 2 / 1390
Klostergata 36 1532 MOSS 59.4295, 10.6708 2 / 1391
Klostergata 37 1532 MOSS 59.4282, 10.6710 2 / 1392
Klostergata 38 1532 MOSS 59.4293, 10.6710 2 / 1393
Klostergata 40 1532 MOSS 59.4290, 10.6710 2 / 1394
Klostergata 42 1532 MOSS 59.4287, 10.6711 2 / 1395
Klostergata 44A 1532 MOSS 59.4285, 10.6713 2 / 1396
Klostergata 44B 1532 MOSS 59.4284, 10.6713 2 / 1396
Klostergata 46 1532 MOSS 59.4282, 10.6714 2 / 1397
Klostergata 46A 1532 MOSS 59.4282, 10.6713 2 / 1397
Klostergata 46B 1532 MOSS 59.4282, 10.6714 2 / 1397
Klostergata 46C 1532 MOSS 59.4281, 10.6715 2 / 1397
Klostergata 48 1532 MOSS 59.4280, 10.6715 2 / 1398

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken