Knappestøperen 23
1535 MOSS

Knappestøperen 23, 1535 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Knappestøperen 23, 1535 MOSS:

  • Postnummer: 1535 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 1102 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 801 TROLLDALEN/GRINDVOLD
  • Valkrins: 8 VERKET
  • Kyrkjesogn: 2040101 Moss
  • Tettstad: Moss

Knappestøperen

Knappestøperen er ein veg i Moss kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Knappestøperen 1 1535 MOSS 59.4485, 10.6936 3 / 1088
Knappestøperen 2A 1535 MOSS 59.4481, 10.6941 3 / 669
Knappestøperen 2B 1535 MOSS 59.4481, 10.6941 3 / 669
Knappestøperen 2C 1535 MOSS 59.4481, 10.6941 3 / 669
Knappestøperen 3 1535 MOSS 59.4482, 10.6930 3 / 1089
Knappestøperen 4A 1535 MOSS 59.4480, 10.6937 3 / 669
Knappestøperen 4B 1535 MOSS 59.4481, 10.6937 3 / 669
Knappestøperen 4C 1535 MOSS 59.4481, 10.6936 3 / 669
Knappestøperen 6 1535 MOSS 59.4478, 10.6932 3 / 1090
Knappestøperen 7 1535 MOSS 59.4479, 10.6923 3 / 1091
Knappestøperen 9 1535 MOSS 59.4482, 10.6918 3 / 1092
Knappestøperen 10 1535 MOSS 59.4477, 10.6923 3 / 1093
Knappestøperen 11 1535 MOSS 59.4478, 10.6917 3 / 1094
Knappestøperen 12 1535 MOSS 59.4476, 10.6921 3 / 1095
Knappestøperen 13 1535 MOSS 59.4479, 10.6915 3 / 1096
Knappestøperen 14 1535 MOSS 59.4475, 10.6918 3 / 1097
Knappestøperen 15 1535 MOSS 59.4477, 10.6915 3 / 1098
Knappestøperen 17 1535 MOSS 59.4476, 10.6912 3 / 1099
Knappestøperen 19 1535 MOSS 59.4474, 10.6911 3 / 1100
Knappestøperen 21 1535 MOSS 59.4473, 10.6910 3 / 1101
Knappestøperen 23 1535 MOSS 59.4471, 10.6909 3 / 1102
Knappestøperen 25 1535 MOSS 59.4470, 10.6908 3 / 1103
Knappestøperen 27 1535 MOSS 59.4469, 10.6907 3 / 1104
Knappestøperen 28 1535 MOSS 59.4465, 10.6911 3 / 1105
Knappestøperen 29 1535 MOSS 59.4467, 10.6906 3 / 1106
Knappestøperen 30 1535 MOSS 59.4464, 10.6908 3 / 1107
Knappestøperen 31 1535 MOSS 59.4466, 10.6904 3 / 1108
Knappestøperen 32 1535 MOSS 59.4461, 10.6911 3 / 1109
Knappestøperen 33 1535 MOSS 59.4465, 10.6901 3 / 1110
Knappestøperen 34 1535 MOSS 59.4461, 10.6907 3 / 1111
Knappestøperen 35 1535 MOSS 59.4463, 10.6899 3 / 1112
Knappestøperen 36 1535 MOSS 59.4461, 10.6903 3 / 1113
Knappestøperen 37 1535 MOSS 59.4461, 10.6894 3 / 1114
Knappestøperen 39 1535 MOSS 59.4461, 10.6899 3 / 1115

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken