Knerten 1
1513 MOSS

Knerten 1, 1513 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Knerten 1, 1513 MOSS:

  • Postnummer: 1513 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 1513 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 202 KROSSERN/ROSNES 1
  • Valkrins: 2 JELØY NORD
  • Kyrkjesogn: 2040201 Jeløy
  • Tettstad: Moss

Knerten

Knerten er ein veg i Moss kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 3.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Knerten 1 1513 MOSS 59.4405, 10.6442 1 / 1513
Knerten 3 1513 MOSS 59.4404, 10.6445 1 / 1955

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken