Knuten 20
1536 MOSS

Knuten 20, 1536 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Knuten 20, 1536 MOSS:

  • Postnummer: 1536 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 1897 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 807 ÅVANGÅSEN ØST
  • Valkrins: 6 ÅVANGEN
  • Kyrkjesogn: 2040101 Moss
  • Tettstad: Moss

Knuten

Knuten er ein veg i Moss kommune med 58 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 73.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Knuten 1 1536 MOSS 59.4623, 10.6947 3 / 1897
Knuten 2 1536 MOSS 59.4623, 10.6950 3 / 1897
Knuten 3 1536 MOSS 59.4623, 10.6946 3 / 1897
Knuten 4 1536 MOSS 59.4623, 10.6950 3 / 1897
Knuten 5 1536 MOSS 59.4622, 10.6947 3 / 1897
Knuten 6 1536 MOSS 59.4622, 10.6950 3 / 1897
Knuten 7 1536 MOSS 59.4621, 10.6947 3 / 1897
Knuten 8 1536 MOSS 59.4620, 10.6951 3 / 1897
Knuten 9 1536 MOSS 59.4620, 10.6947 3 / 1897
Knuten 10 1536 MOSS 59.4620, 10.6952 3 / 1897
Knuten 11 1536 MOSS 59.4620, 10.6947 3 / 1897
Knuten 12 1536 MOSS 59.4619, 10.6953 3 / 1897
Knuten 13 1536 MOSS 59.4619, 10.6947 3 / 1897
Knuten 14 1536 MOSS 59.4619, 10.6954 3 / 1897
Knuten 15 1536 MOSS 59.4619, 10.6947 3 / 1897
Knuten 16 1536 MOSS 59.4620, 10.6958 3 / 1897
Knuten 17 1536 MOSS 59.4618, 10.6947 3 / 1897
Knuten 18 1536 MOSS 59.4620, 10.6958 3 / 1897
Knuten 19 1536 MOSS 59.4618, 10.6950 3 / 1897
Knuten 20 1536 MOSS 59.4621, 10.6958 3 / 1897
Knuten 21 1536 MOSS 59.4618, 10.6951 3 / 1897
Knuten 22 1536 MOSS 59.4622, 10.6958 3 / 1897
Knuten 23 1536 MOSS 59.4618, 10.6953 3 / 1897
Knuten 24 1536 MOSS 59.4622, 10.6957 3 / 1897
Knuten 25 1536 MOSS 59.4618, 10.6954 3 / 1897
Knuten 26 1536 MOSS 59.4623, 10.6958 3 / 1897
Knuten 27 1536 MOSS 59.4617, 10.6957 3 / 1897
Knuten 28 1536 MOSS 59.4624, 10.6960 3 / 1897
Knuten 29 1536 MOSS 59.4617, 10.6958 3 / 1897
Knuten 30 1536 MOSS 59.4625, 10.6959 3 / 1897
Knuten 31 1536 MOSS 59.4618, 10.6959 3 / 1897
Knuten 32 1536 MOSS 59.4625, 10.6959 3 / 1897
Knuten 33 1536 MOSS 59.4618, 10.6960 3 / 1897
Knuten 34 1536 MOSS 59.4626, 10.6959 3 / 1897
Knuten 35 1536 MOSS 59.4620, 10.6960 3 / 1897
Knuten 36 1536 MOSS 59.4628, 10.6957 3 / 1897
Knuten 37 1536 MOSS 59.4621, 10.6961 3 / 1897
Knuten 38 1536 MOSS 59.4628, 10.6956 3 / 1897
Knuten 39 1536 MOSS 59.4622, 10.6960 3 / 1897
Knuten 40 1536 MOSS 59.4628, 10.6955 3 / 1897
Knuten 41 1536 MOSS 59.4622, 10.6961 3 / 1897
Knuten 42 1536 MOSS 59.4628, 10.6954 3 / 1897
Knuten 43 1536 MOSS 59.4629, 10.6958 3 / 1897
Knuten 45 1536 MOSS 59.4629, 10.6957 3 / 1897
Knuten 47 1536 MOSS 59.4629, 10.6956 3 / 1897
Knuten 49 1536 MOSS 59.4629, 10.6955 3 / 1897
Knuten 51 1536 MOSS 59.4629, 10.6954 3 / 1897
Knuten 53 1536 MOSS 59.4629, 10.6952 3 / 1897
Knuten 55 1536 MOSS 59.4628, 10.6951 3 / 1897
Knuten 57 1536 MOSS 59.4628, 10.6951 3 / 1897
Knuten 59 1536 MOSS 59.4627, 10.6950 3 / 1897
Knuten 61 1536 MOSS 59.4626, 10.6950 3 / 1897
Knuten 63 1536 MOSS 59.4625, 10.6949 3 / 1897
Knuten 65 1536 MOSS 59.4625, 10.6949 3 / 1897
Knuten 67 1536 MOSS 59.4627, 10.6945 3 / 1897
Knuten 69 1536 MOSS 59.4626, 10.6946 3 / 1897
Knuten 71 1536 MOSS 59.4626, 10.6945 3 / 1897
Knuten 73 1536 MOSS 59.4625, 10.6945 3 / 1897

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken