Axel Heibergs gate 5
1511 MOSS

Axel Heibergs gate 5, 1511 MOSS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Axel Heibergs gate 5, 1511 MOSS:

  • Postnummer: 1511 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 1026 i 0104
  • Grunnkrins: 206 BELLEVUE/HELGERØD
  • Valkrins: 2 JELØY NORD
  • Kyrkjesogn: 2040201 Jeløy
  • Tettstad: Moss

Axel Heibergs gate

Axel Heibergs gate er ei gate i Moss kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 5.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Axel Heibergs gate 2 1511 MOSS 59.4344, 10.6406 1 / 615
Axel Heibergs gate 4 1511 MOSS 59.4343, 10.6402 1 / 3730
Axel Heibergs gate 5 1511 MOSS 59.4347, 10.6402 1 / 1026

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken