Grimsrød gate 16A
1515 MOSS

Grimsrød gate 16A, 1515 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grimsrød gate 16A, 1515 MOSS:

  • Postnummer: 1515 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 3609 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 302 GRIMSRØD/VÅRLI
  • Valkrins: 3 JELØY SYD
  • Kyrkjesogn: 2040201 Jeløy
  • Tettstad: Moss

Grimsrød gate

Grimsrød gate er ei gate i Moss kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grimsrød gate 1 1515 MOSS 59.4328, 10.6422 1 / 3852
Grimsrød gate 3 1515 MOSS 59.4328, 10.6418 1 / 1152
Grimsrød gate 5 1515 MOSS 59.4328, 10.6412 1 / 1154
Grimsrød gate 8 1515 MOSS 59.4326, 10.6427 1 / 1156
Grimsrød gate 9 1515 MOSS 59.4328, 10.6407 1 / 1157
Grimsrød gate 10 1515 MOSS 59.4325, 10.6422 1 / 1158
Grimsrød gate 10A 1515 MOSS 59.4323, 10.6423 1 / 1159
Grimsrød gate 10B 1515 MOSS 59.4323, 10.6422 1 / 1160
Grimsrød gate 11 1515 MOSS 59.4328, 10.6402 1 / 1161
Grimsrød gate 12 1515 MOSS 59.4325, 10.6412 1 / 1162
Grimsrød gate 12A 1515 MOSS 59.4325, 10.6407 1 / 1163
Grimsrød gate 13 1515 MOSS 59.4329, 10.6398 1 / 1164
Grimsrød gate 13A 1515 MOSS 59.4331, 10.6399 1 / 1165
Grimsrød gate 13B 1515 MOSS 59.4330, 10.6395 1 / 1166
Grimsrød gate 13C 1515 MOSS 59.4329, 10.6395 1 / 1167
Grimsrød gate 13D 1515 MOSS 59.4327, 10.6397 1 / 1168
Grimsrød gate 13E 1515 MOSS 59.4327, 10.6394 1 / 1169
Grimsrød gate 14 1515 MOSS 59.4325, 10.6399 1 / 1170
Grimsrød gate 15 1515 MOSS 59.4326, 10.6387 1 / 1171
Grimsrød gate 15B 1515 MOSS 59.4327, 10.6389 1 / 3386
Grimsrød gate 16A 1515 MOSS 59.4324, 10.6396 1 / 3609
Grimsrød gate 16B 1515 MOSS 59.4324, 10.6393 1 / 3610
Grimsrød gate 17 1515 MOSS 59.4327, 10.6381 1 / 1172
Grimsrød gate 18A 1515 MOSS 59.4323, 10.6389 1 / 3611
Grimsrød gate 18B 1515 MOSS 59.4323, 10.6387 1 / 3612
Grimsrød gate 19 1515 MOSS 59.4326, 10.6378 1 / 1173
Grimsrød gate 20 1515 MOSS 59.4324, 10.6386 1 / 1174
Grimsrød gate 21 1515 MOSS 59.4326, 10.6374 1 / 1175
Grimsrød gate 22 1515 MOSS 59.4322, 10.6383 1 / 1176
Grimsrød gate 23 1515 MOSS 59.4329, 10.6368 1 / 1177
Grimsrød gate 24 1515 MOSS 59.4323, 10.6378 1 / 1178
Grimsrød gate 25 1515 MOSS 59.4328, 10.6367 1 / 1179
Grimsrød gate 26 1515 MOSS 59.4322, 10.6374 1 / 1180
Grimsrød gate 27 1515 MOSS 59.4325, 10.6368 1 / 1181

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken