Kantåsen 23
1536 MOSS

Kantåsen 23, 1536 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kantåsen 23, 1536 MOSS:

  • Postnummer: 1536 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 2647 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 704 NØKKELAND
  • Valkrins: 6 ÅVANGEN
  • Kyrkjesogn: 2040101 Moss
  • Tettstad: Moss

Kantåsen

Kantåsen er ein veg i Moss kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kantåsen 1 1536 MOSS 59.4636, 10.6941 3 / 2637
Kantåsen 2 1536 MOSS 59.4635, 10.6936 3 / 2661
Kantåsen 3 1536 MOSS 59.4639, 10.6940 3 / 2638
Kantåsen 4 1536 MOSS 59.4636, 10.6934 3 / 2660
Kantåsen 5 1536 MOSS 59.4641, 10.6940 3 / 2639
Kantåsen 6 1536 MOSS 59.4638, 10.6935 3 / 2659
Kantåsen 8 1536 MOSS 59.4641, 10.6934 3 / 2658
Kantåsen 9 1536 MOSS 59.4643, 10.6941 3 / 2640
Kantåsen 10 1536 MOSS 59.4643, 10.6934 3 / 2657
Kantåsen 11 1536 MOSS 59.4646, 10.6941 3 / 2641
Kantåsen 12 1536 MOSS 59.4646, 10.6934 3 / 2656
Kantåsen 13 1536 MOSS 59.4648, 10.6941 3 / 2642
Kantåsen 14 1536 MOSS 59.4648, 10.6935 3 / 2655
Kantåsen 15 1536 MOSS 59.4650, 10.6941 3 / 2643
Kantåsen 16 1536 MOSS 59.4650, 10.6933 3 / 2654
Kantåsen 17 1536 MOSS 59.4652, 10.6940 3 / 2644
Kantåsen 18 1536 MOSS 59.4652, 10.6933 3 / 2653
Kantåsen 19 1536 MOSS 59.4655, 10.6940 3 / 2645
Kantåsen 20 1536 MOSS 59.4654, 10.6933 3 / 2652
Kantåsen 21 1536 MOSS 59.4657, 10.6940 3 / 2646
Kantåsen 22 1536 MOSS 59.4657, 10.6933 3 / 2651
Kantåsen 23 1536 MOSS 59.4659, 10.6939 3 / 2647
Kantåsen 24 1536 MOSS 59.4660, 10.6933 3 / 2650
Kantåsen 25 1536 MOSS 59.4663, 10.6938 3 / 2648
Kantåsen 26 1536 MOSS 59.4662, 10.6933 3 / 2649

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken