Hellebergstien 22
1514 MOSS

Hellebergstien 22, 1514 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hellebergstien 22, 1514 MOSS:

  • Postnummer: 1514 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 3096 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 216 NORDRE JELØY
  • Valkrins: 2 JELØY NORD
  • Kyrkjesogn: 2040201 Jeløy
  • Tettstad:

Hellebergstien

Hellebergstien er ein veg i Moss kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 20 til 143.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hellebergstien 20 1514 MOSS 59.4779, 10.6331 1 / 3096
Hellebergstien 22 1514 MOSS 59.4781, 10.6327 1 / 3096
Hellebergstien 25 1514 MOSS 59.4817, 10.6381 1 / 3042
Hellebergstien 40 1514 MOSS 59.4818, 10.6355 1 / 3619
Hellebergstien 47 1514 MOSS 59.4822, 10.6347 1 / 3162
Hellebergstien 51 1514 MOSS 59.4831, 10.6343 1 / 3108
Hellebergstien 59 1514 MOSS 59.4831, 10.6331 1 / 3105
Hellebergstien 60 1514 MOSS 59.4814, 10.6312 1 / 3101
Hellebergstien 71 1514 MOSS 59.4833, 10.6309 1 / 3115
Hellebergstien 83 1514 MOSS 59.4818, 10.6269 1 / 3119
Hellebergstien 97 1514 MOSS 59.4811, 10.6267 1 / 3160
Hellebergstien 100 1514 MOSS 59.4754, 10.6273 1 / 3183
Hellebergstien 105 1514 MOSS 59.4801, 10.6263 1 / 3663
Hellebergstien 115 1514 MOSS 59.4792, 10.6263 1 / 3176
Hellebergstien 121 1514 MOSS 59.4787, 10.6255 1 / 3690
Hellebergstien 131 1514 MOSS 59.4781, 10.6254 1 / 3181
Hellebergstien 141 1514 MOSS 59.4772, 10.6264 1 / 3100
Hellebergstien 143 1514 MOSS 59.4772, 10.6252 1 / 3126

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken