0
3158 ANDEBU

0, 3158 ANDEBU er ei adresse i Sandefjord.

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 3158 ANDEBU:

  • Postnummer: 3158 ANDEBU
  • Gards-/bruksnummer: 296 / 8 i 0710 Sandefjord
  • Grunnkrins: 1404 DALSROA
  • Valkrins: 17 ANDEBU
  • Kyrkjesogn: 4090403 Høyjord
  • Tettstad:

er i Sandefjord kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 3158 ANDEBU 59.3028, 10.1807 218 / 18
0 3158 ANDEBU 59.2918, 10.1885 218 / 115
0 3158 ANDEBU 59.2908, 10.1907 218 / 4
0 3158 ANDEBU 59.3095, 10.1076 249 / 2
0 3158 ANDEBU 59.3174, 10.1189 247 / 8
0 3158 ANDEBU 59.3053, 10.0743 252 / 7
0 3158 ANDEBU 59.3660, 10.0597 281 / 3
0 3158 ANDEBU 59.3679, 10.0558 281 / 23
0 3158 ANDEBU 59.3389, 10.1131 292 / 13
0 3158 ANDEBU 59.3333, 10.0813 293 / 22
0 3158 ANDEBU 59.3457, 10.1924 209 / 13
0 3158 ANDEBU 59.3558, 10.0601 296 / 8
0 3158 ANDEBU 59.2654, 10.1271 233 / 12
0 3158 ANDEBU 59.3633, 10.1347 273 / 21
0 3158 ANDEBU 59.3036, 10.1790 216 / 18
0 3158 ANDEBU 59.2960, 10.0976 258 / 47
0 3158 ANDEBU 59.2903, 10.1792 219 / 15
0 3158 ANDEBU 59.3380, 10.1265 283 / 9
0 3158 ANDEBU 59.2748, 10.0799 265 / 1
0 3159 MELSOMVIK 59.2308, 10.3391 413 / 18
0 3160 STOKKE 59.2207, 10.3005 422 / 1
0 3160 STOKKE 59.1753, 10.3237 440 / 39
0 3160 STOKKE 59.2050, 10.3049 434 / 29
0 3160 STOKKE 59.2757, 10.3069 494 / 5
0 3160 STOKKE 59.2327, 10.1857 518 / 13
0 3243 KODAL 59.3053, 10.0291 254 / 9
0 3243 KODAL 59.2866, 10.0200 258 / 12
0 3243 KODAL 59.1937, 10.1188 320 / 5
0 3243 KODAL 59.2160, 10.0772 325 / 67
0 3243 KODAL 59.2239, 10.0705 326 / 25
0 3243 KODAL 59.2142, 10.1409 306 / 65

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken