Sætrevegen 286
3811 HØRTE

Sætrevegen 286, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sætrevegen 286, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 85 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Sætrevegen

Sætrevegen er ein veg i Sauherad kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 42 til 294.

Adressene i Sætrevegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sætrevegen 42 3810 GVARV 59.4107, 9.1637 88 / 13
Sætrevegen 44 3810 GVARV 59.4104, 9.1627 88 / 14
Sætrevegen 62 3810 GVARV 59.4093, 9.1614 88 / 9
Sætrevegen 78 3810 GVARV 59.4107, 9.1586 88 / 8
Sætrevegen 79 3810 GVARV 59.4110, 9.1584 88 / 5
Sætrevegen 80 3810 GVARV 59.4109, 9.1579 88 / 62
Sætrevegen 128 3810 GVARV 59.4118, 9.1488 88 / 23
Sætrevegen 130 3810 GVARV 59.4109, 9.1499 88 / 12
Sætrevegen 151 3810 GVARV 59.4149, 9.1483 88 / 42
Sætrevegen 153 3810 GVARV 59.4151, 9.1473 88 / 42
Sætrevegen 182 3810 GVARV 59.4144, 9.1440 88 / 32
Sætrevegen 183 3810 GVARV 59.4148, 9.1416 88 / 20
Sætrevegen 184 3810 GVARV 59.4145, 9.1436 88 / 32
Sætrevegen 197 3810 GVARV 59.4152, 9.1386 88 / 36
Sætrevegen 250 3810 GVARV 59.4140, 9.1367 88 / 103
Sætrevegen 252 3810 GVARV 59.4143, 9.1365 88 / 103
Sætrevegen 255 3810 GVARV 59.4157, 9.1361 88 / 30
Sætrevegen 257 3811 HØRTE 59.4163, 9.1339 88 / 116
Sætrevegen 258 3810 GVARV 59.4152, 9.1350 88 / 99
Sætrevegen 259 3811 HØRTE 59.4166, 9.1338 88 / 110
Sætrevegen 265 3811 HØRTE 59.4182, 9.1321 88 / 81
Sætrevegen 267 3811 HØRTE 59.4187, 9.1323 88 / 81
Sætrevegen 282 3811 HØRTE 59.4194, 9.1299 88 / 86
Sætrevegen 284 3811 HØRTE 59.4196, 9.1300 88 / 87
Sætrevegen 286 3811 HØRTE 59.4201, 9.1297 88 / 85
Sætrevegen 288 3811 HØRTE 59.4202, 9.1301 88 / 88
Sætrevegen 289 3811 HØRTE 59.4204, 9.1308 88 / 47
Sætrevegen 290 3811 HØRTE 59.4205, 9.1298 88 / 69
Sætrevegen 291 3811 HØRTE 59.4208, 9.1313 88 / 106
Sætrevegen 293 3811 HØRTE 59.4209, 9.1303 88 / 45
Sætrevegen 294 3811 HØRTE 59.4208, 9.1300 88 / 41

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken