Leikvangvegen 150
3810 GVARV

Leikvangvegen 150, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Leikvangvegen 150, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 89 / 4 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Leikvangvegen

Leikvangvegen er ein veg i Sauherad kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 100 til 192.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Leikvangvegen 100 3810 GVARV 59.4066, 9.1520 89 / 15
Leikvangvegen 104 3810 GVARV 59.4067, 9.1517 89 / 3
Leikvangvegen 110 3810 GVARV 59.4072, 9.1492 89 / 5
Leikvangvegen 112 3810 GVARV 59.4074, 9.1490 89 / 5
Leikvangvegen 120 3810 GVARV 59.4047, 9.1455 89 / 6
Leikvangvegen 121 3810 GVARV 59.4089, 9.1486 89 / 14
Leikvangvegen 132 3810 GVARV 59.4028, 9.1428 89 / 9
Leikvangvegen 134 3810 GVARV 59.4026, 9.1430 89 / 9
Leikvangvegen 150 3810 GVARV 59.4066, 9.1368 89 / 4
Leikvangvegen 158 3810 GVARV 59.4106, 9.1361 89 / 16
Leikvangvegen 160 3810 GVARV 59.4097, 9.1347 89 / 7
Leikvangvegen 166 3810 GVARV 59.4101, 9.1328 89 / 7
Leikvangvegen 171 3810 GVARV 59.4113, 9.1416 88 / 35
Leikvangvegen 172 3810 GVARV 59.4113, 9.1407 88 / 10
Leikvangvegen 173 3810 GVARV 59.4113, 9.1414 88 / 35
Leikvangvegen 174 3810 GVARV 59.4115, 9.1399 88 / 10
Leikvangvegen 179 3810 GVARV 59.4133, 9.1411 88 / 24
Leikvangvegen 180 3810 GVARV 59.4122, 9.1405 88 / 102
Leikvangvegen 181 3810 GVARV 59.4130, 9.1414 88 / 24
Leikvangvegen 190 3810 GVARV 59.4135, 9.1397 88 / 18
Leikvangvegen 192 3810 GVARV 59.4134, 9.1393 88 / 18

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken