Sætersbøvegen 51
3810 GVARV

Sætersbøvegen 51, 3810 GVARV er ei adresse i Sauherad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sætersbøvegen 51, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 61 i 0822 Sauherad
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Sætersbøvegen

Sætersbøvegen er ein veg i Sauherad kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 51.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sætersbøvegen 6 3810 GVARV 59.4187, 9.1547 86 / 11
Sætersbøvegen 8 3810 GVARV 59.4185, 9.1545 86 / 11
Sætersbøvegen 21 3810 GVARV 59.4186, 9.1528 86 / 12
Sætersbøvegen 35 3810 GVARV 59.4174, 9.1506 86 / 42
Sætersbøvegen 38 3810 GVARV 59.4161, 9.1523 88 / 43
Sætersbøvegen 51 3810 GVARV 59.4176, 9.1441 88 / 61

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken