Verksvegen 22
3811 HØRTE

Verksvegen 22, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Verksvegen 22, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 95 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Verksvegen

Verksvegen er ein veg i Sauherad kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 64.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Verksvegen 1 3811 HØRTE 59.4212, 9.1347 86 / 32
Verksvegen 13 3811 HØRTE 59.4213, 9.1309 88 / 46
Verksvegen 19A 3811 HØRTE 59.4221, 9.1297 88 / 52
Verksvegen 19B 3811 HØRTE 59.4221, 9.1296 88 / 52
Verksvegen 19C 3811 HØRTE 59.4221, 9.1296 88 / 52
Verksvegen 19D 3811 HØRTE 59.4221, 9.1296 88 / 52
Verksvegen 20 3811 HØRTE 59.4207, 9.1319 88 / 76
Verksvegen 22 3811 HØRTE 59.4210, 9.1312 88 / 95
Verksvegen 24A 3811 HØRTE 59.4211, 9.1307 88 / 49
Verksvegen 24B 3811 HØRTE 59.4211, 9.1308 88 / 114
Verksvegen 26 3811 HØRTE 59.4216, 9.1300 88 / 28
Verksvegen 28 3811 HØRTE 59.4217, 9.1298 88 / 34
Verksvegen 51 3811 HØRTE 59.4225, 9.1283 88 / 17
Verksvegen 59 3811 HØRTE 59.4229, 9.1279 88 / 15
Verksvegen 60 3811 HØRTE 59.4231, 9.1271 88 / 79
Verksvegen 64 3811 HØRTE 59.4232, 9.1267 88 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken