Sverdmyrbakken 51
3811 HØRTE

Sverdmyrbakken 51, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sverdmyrbakken 51, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 11 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Sverdmyrbakken

Sverdmyrbakken er ein veg i Sauherad kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 51 til 62.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sverdmyrbakken 51 3811 HØRTE 59.4205, 9.1283 88 / 11
Sverdmyrbakken 60 3811 HØRTE 59.4196, 9.1274 88 / 71
Sverdmyrbakken 62 3811 HØRTE 59.4198, 9.1271 88 / 77

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken