Hvitsandvegen 46
3811 HØRTE

Hvitsandvegen 46, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hvitsandvegen 46, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 14 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Hvitsandvegen

Hvitsandvegen er ein veg i Sauherad kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 34 til 66.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hvitsandvegen 34 3811 HØRTE 59.4162, 9.1242 88 / 14
Hvitsandvegen 36 3811 HØRTE 59.4167, 9.1250 88 / 14
Hvitsandvegen 38 3811 HØRTE 59.4163, 9.1251 88 / 35
Hvitsandvegen 40 3811 HØRTE 59.4169, 9.1251 88 / 14
Hvitsandvegen 42 3811 HØRTE 59.4171, 9.1250 88 / 14
Hvitsandvegen 44 3811 HØRTE 59.4173, 9.1249 88 / 14
Hvitsandvegen 46 3811 HØRTE 59.4175, 9.1250 88 / 14
Hvitsandvegen 48 3811 HØRTE 59.4172, 9.1255 88 / 14
Hvitsandvegen 50 3811 HØRTE 59.4169, 9.1257 88 / 14
Hvitsandvegen 66 3811 HØRTE 59.4138, 9.1276 88 / 101

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken