Kønndokkvegen 8
3811 HØRTE

Kønndokkvegen 8, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kønndokkvegen 8, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 58 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Kønndokkvegen

Kønndokkvegen er ein veg i Sauherad kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kønndokkvegen 3 3811 HØRTE 59.4216, 9.1349 86 / 69
Kønndokkvegen 5 3811 HØRTE 59.4218, 9.1352 86 / 68
Kønndokkvegen 7 3811 HØRTE 59.4221, 9.1353 86 / 70
Kønndokkvegen 8 3811 HØRTE 59.4224, 9.1346 86 / 58
Kønndokkvegen 9 3811 HØRTE 59.4223, 9.1357 86 / 65

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken