Stenstadvegen 4
3811 HØRTE

Stenstadvegen 4, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stenstadvegen 4, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 76 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Stenstadvegen

Stenstadvegen er ein veg i Sauherad kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stenstadvegen 2 3811 HØRTE 59.4216, 9.1340 86 / 77
Stenstadvegen 3 3811 HØRTE 59.4219, 9.1341 86 / 33
Stenstadvegen 4 3811 HØRTE 59.4216, 9.1334 86 / 76
Stenstadvegen 5 3811 HØRTE 59.4220, 9.1333 86 / 75
Stenstadvegen 6 3811 HØRTE 59.4217, 9.1331 86 / 20
Stenstadvegen 7 3811 HØRTE 59.4222, 9.1339 86 / 78
Stenstadvegen 8A 3811 HØRTE 59.4217, 9.1327 86 / 20
Stenstadvegen 8B 3811 HØRTE 59.4219, 9.1327 86 / 20
Stenstadvegen 9 3811 HØRTE 59.4224, 9.1341 86 / 82
Stenstadvegen 10 3811 HØRTE 59.4220, 9.1325 86 / 89
Stenstadvegen 12 3811 HØRTE 59.4224, 9.1327 86 / 87
Stenstadvegen 14 3811 HØRTE 59.4225, 9.1333 86 / 84
Stenstadvegen 16 3811 HØRTE 59.4227, 9.1327 86 / 85

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken