Smiuvegen 4
3811 HØRTE

Smiuvegen 4, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Smiuvegen 4, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 60 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Smiuvegen

Smiuvegen er ein veg i Sauherad kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 4.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Smiuvegen 1 3811 HØRTE 59.4219, 9.1363 86 / 74
Smiuvegen 1A 3811 HØRTE 59.4219, 9.1363 86 / 74
Smiuvegen 2 3811 HØRTE 59.4217, 9.1356 86 / 44
Smiuvegen 4 3811 HØRTE 59.4220, 9.1359 86 / 60

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken